Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Södra Vixen

Sjötyp:

Bild: Abborrar fångade i Södra Vixen. Foto: Thomas Nydén

Abborrar fångade i Södra Vixen.

Måttligt näringsrik klarvattensjö.

Areal:

5,10 km2

Största djup:

17 m

Medeldjup:

5,9 m

Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sarv, sutare, löja, braxen, siklöja samt signalkräfta.

Fiskevårdsförening:

Södra Vixens FVOF

Fiskekort, båtuthyrning och djupkarta:

Fiskekort online och mera information på: www.iFiske.se

 

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.
Fiske ej tillåtet augusti månad.

Natura 2000-område

Södra Vixen är klassad som Natura 2000-område.
Läs länsstyrelsens bevarandeplan för Södra Vixen 

Fisketips:

Södra Vixen hyser mycket bra bestånd av fin abborre, men även en och annan riktigt stor gädda: 10 kg plus!
Fiskemetoder spinn, mete, pimpel, trolling.
Vintertid en bra pimpelsjö!

Översiktskarta:

Bild: Översiktskarta Södra Vixen

Senast kontrollerad: 2017-10-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies