Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Strömvatten i Eksjö kommun

 

Silveråns FVO - Silveråns Strömvattensfiske

 

Fakta Silverån

Silverån är ett av Emåns större biflöden och utgör gräns mellan Jönköpings och Kalmar län. Den aktuella sträckan utgörs av Silveråns övre delar norr om Mariannelund, från Byasjön ner till Åsjön. Avrinningsområdet uppgår till 109 km2 och består till största delen av skogsmark. Fiskesträckans längd exkl sjöar är 2,5 mil. Vattendraget domineras av strömmande, relativt grunda sträckor, vattnet är mycket klart. Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildmarksområde som är avsatt som riksintresse för naturvården. (Källa: länsstyrelsen i Jönköpings län). Fiskarter: i ån är öring, elritsa och bergsimpa vanligast förekommande och i sjöarna dominerar abborre, gädda och mört.

Öring med spinnspö

 

Fiskeregler 

Reglerna är till för att säkerställa ett uthålligt kvalitetsfiske efter stationär öring. Fiska gärna Catch & Release så att fler fiskare får möjlighet att uppleva det fina fisket i ån!

 

Fiskekort:

Swish; 123 514 79 81, endast dagskort
Preem, Järnvägsgatan 2, 598 97 Mariannelund tel 0496-10550
Emilkraften, Verdandigatan 5, 598 97 Mariannelund  tel 0496-216 97
Regnbågsdalen, Storgatan 24A, 570 31 Ingatorp tel 0381- 21004
Q-star/Frendo, Kisavägen 4, 570 60 Österbymo, tel 0381-60280

Kort kan även köpas av kassör; Elisabet Artmark Arvidsson tel 070-5521426 Swish - betald dagskort - kan visas upp direkt i mobilen för fiskekontrollanterna. 

För markägare tillhörande Silverån - kontakta kassören. 
Barn under 15 år fiskar gratis i alla Silveråns vattensystem

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn och fluga. Inga levande beten är tillåtna i ån, dock i sjöarna!

Fångst av max 2 st öring/kort.
Minimimått: 30 cm, alla öringar under gällande - minimått skall återutsättas!

 

Fiskesträcka
Övre gräns: Byasjön
Nedre gräns: utlopp övre Åsjön vid Göreda bro.
Inkluderar sjöarna: Börlingen, Gnöstasjön, Hålsjön, Rösjön och övre Åsjön.

 

Fisketips

Silverån har många fina öringsträckor. Sök fisken på platser som är mångformiga d.v.s där fisken har mycket skydd och mat. Det kan vara platser där träd rasat i ån och skapat en djupare hölja eller sträckor med mycket block och sten. De riktigt stora öringarna står med säkerhet i sjöarna eller i åns djupare delar. Väl värt är att sitta ner en stund och betrakta vattnet innan man börjar fiska, ofta röjer sig fisken genom att ta ytnära insekter. Bra period är maj/juni då Emphemera danica (stor åsandslända) och Heptagenia Sulphera (gul forslända) kläcker i rikliga mängder, vilket lockar åns öringar till vakfester. Senare på säsongen dominerar nattsländor. Sjöarna som ligger som ett pärlband i ån är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnar. Sök gäddan på djupkanterna ca 3-5 m eller utmed vassarna med spinn eller gäddmete. Abborren jagar gärna runt grundtoppar eller i ytan under sommarkvällarna.

 

Karta

Karta Silveråns FVO

Medgivande Lantmäteriverket 1999. Ur GSD-Ekonomiska kartan ärende nr M1999/2759 Rösjön Övre Åsjön

 

För mer info kontakta Emilkraften eller följ Silveråns blogspot via länken nedan

E-post : emil.kraften@telia.com

Telefon 0496-216 90

Box 103, 570 30 Mariannelund

 

Blogspot - Silveråns Fiskevårdsområde

Senast kontrollerad: 2017-04-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies