Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kultur & Fritid / Friluftsliv / Friluftsområdet Skedhult

Skedhults friluftsområde

Åtgärder i Skedhults Friluftsområde

Under 2015  påbörjades planeringen för att öka tillgängligheten i Skedhultsområdet. 
Förhoppningen är att fler kommuninvånare och andra besökare ska hitta ut i det vackra naturområdet kring Skedhults Gård.

Kommunen har erhållit ett statligt bidrag till Lokala Naturvårdsprojekt ifrån Länsstyrelsen, så kallade LONA-bidrag. Detta bidrag är fördelat på 4 år.

Som ett första steg har kulturbyggnaden Skedhults Gård fått en behövlig fasadrenovering och framstår nu i sin ursprungliga exteriöra skepnad. I Borgmästarägen finns en ny fiskebrygga som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Här finns också en plats för isättning av kajak och kanot.  

Jpg-fil; Grillplats med tak i Borgmästarängen

2015 byggdes ett nytt vindskydd och tillika grillplats under tak vid bryggan i Borgmästarängen.

 

 

 

 

 

 

2016 har två nya vandringsleder anlagts. Persöspåret är 3,4 km långt och är markerat med röda stolpar och pilar. Skedhultsspåret är 4,6 km och märkt med gula stolpar och pilar. Lederna sammanstrålar vid Hyttens kvarn. Man kan även nå lederna via Skedhult och Borgmästarängen.

Sedan tidigare finns avtal med Eksjöortens Ryttarförening om ridstigar i området. Dessa ridspår har reviderats och märkts upp. (kartan finns även nedan som PDF-fil).

 

Karta över Skedhultsområdet (3 MB)

 

Jpg-fil; informationtavla

För att öka tillgängligheten i området har infrastrukturella förbättringar genomförts. Nya informationstavlor har satts upp. Tavlorna står bland annat vid Skedhults gård, Borgmästarängen och Hyttens kvarn.

 

 

 

 

 

Jpg-fil; Skedhultsdagen 2016

Tydligare skyltning inom området är en ytterligare förbättring. Hänvisningsskyltar med namn och avstånd har satts upp i hela området.

 

 

 

 

 

För att locka nya besökare har även geocaching organiserats. Det är en GPS-stödd variant av skattjakt. Det finns cacher utmed de nya vandringslederna.    

2017 ska bland annat en funktionshinderanpassad anläggning byggas i Borgmästarängen. Målet är en sjönära sittplats.

 

Lona-projekt logotyp

 

 

 

 

 

 

Bild: hästar på Skedhult

Skapa möjligheter till aktiviteter i natursköna omgivningar

Eksjö kommun har under de senaste åren tagit initiativ till att utveckla det stora skogsområde som ligger väster om Eksjö, benämnt Skedhultsområdet, med Skedhults gård och dess historiska anor i centrum.

Tillsammans med ideella föreningslivet vill man göra området mer attraktivt med möjligheter till fler spännande aktiviteter i natursköna omgivningar. 

 

Ideella föreningar 

Utvecklingen av Skedhults Friluftsområde är ett flerårigt arbete. 

Bild:Pojke som fiskar

Eksjö kommun är motor i projektet som drivs tillsammans med tio ideella föreningar som redan idag är aktiva i området. Föreningarna är Eksjöortens Ryttarförening, Svenska Jägareförbundet, Eksjö Naturskyddsförening, Friluftsfrämjandet i Eksjö, Eksjö Golfklubb, Unga Örnar, Eksjönejdens Jaktvårdsförening, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb, Eksjö Fiskeklubb och Eksjö Cykelklubb. Näringslivet finns också med i projektet.

Bild: promenad i Skedhultsskogen

 

Naturområdet ligger mellan Persö, Skedhult, Fiskaretorpsåsen, Borgmästarängen och Breviksvägen. I öst och väst gränsar sjöarna Gyesjön och Norra Wixen intill. Området erbjuder goda möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och kulturell kunskap.

 

 

Bild: Golfspel

 

 

Området kring Skedhults Gård är unikt med golfbana, ridcenter, skjutbana, fiskesjöar, vandringsled, jaktmuseum och många kulturbyggnader beläget i ett vackert naturområde väldigt nära staden. Området ägs idag till största delen av Eksjö kommun och erbjuder redan idag många möjligheter till rekreation för kommunens invånare.

En folder om Skedhults Friluftsområdet har tagits fram. 

application/pdf Skedhults friluftsområde, folder (6 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: folder Skedhults Friluftsområde

 

Bild: Logotyp för Leader

Bild: Logotyp över Jordbruksverket

Projektet är en del av EU:s Leader-projekt och har delvis finansierats genom Leader. 

 

 

 

 

    

Senast kontrollerad: 2017-09-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies