Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Museer och hembygdsgårdar

I kommunen finns flera museer och hembygdsgårdar som alla har sin egen historia att berätta. Här finns bland annat ett av Sveriges äldsta järnbruk i drift, Albert Engströmgården, lantbruksmuseum och samtida utställningar vid Eksjö museum.

68. Aschanska gården, Eksjö

Bild: Lillträdgården Aschanska gården

Familjen Aschan levde och verkade i gården mellan 1831 och 1984.Hemmet står orört sedan de sista syskonen lämnade gården. Släkten Aschan härstammar från Tjärevads socken i Östergötland. Släktens historia i Eksjö sträcker sig tillbaka till 1760-talet. I gården verkadede som garvare och rådmän i flera generationer. När man går runt i husets orörda miljö får man en känsla av att någon ur familjen ska komma hem vilken minut som helst. Hemmet visas dagligen under sommartid. Parkeringen är inte i direkt anslutning till besöksmålet,se informationstavla i anslutning till parkeringen.

69. Bildstens bokbinderi – Fornminnesgården, Eksjö

År 1878 startade Gustaf Bildsten (d.1925) pappershandel ochbokbinderi vid adressen N. Storgatan 19. Bildstens utveckladesunder drygt hundra års tid till ett storföretag i leksaker, böcker och pappersvaror. Verktyg och utrustning från bokbinderiet finns idag på Fornminnesgården i Eksjö. Bokbinderiet drivs av en ideellförening. Här hålls de gamla hantverksmetoderna vid liv. Många av maskinerna, bland annat pressar, är från tiden då bokbinderiet startade.

Övrigt: Besöksmålet ligger inte i direkt anslutning till parkeringen. Vid parkeringen finns en översiktskarta som visar de centrala delarna av Eksjö stad.

70. Bruzaholm bruksmuseum

Bruzaholm är ett gammalt brukssamhälle och Bruzaholms Bruk, grundat 1660, är ett av Sveriges äldsta järnbruk som fortfarande är i drift. På Bruzaholms bruksmuseum finns historien och föremålen bevarade. Se de unika byggnaderna, de gamla arbetarbostäderna. Smedjebacken och den vackra herrgården byggd 1785. Museet är inrymt i den f.d. radiatorverkstaden vid Bruksdammen.

71. Eksjö museum

"Eksjö genom seklerna" - Här presenteras händelser och människor som format stadens liv och själ under 600 år.

"Albert Engström och Småland" - Knivskarpa karikatyrer, målningar,teckningar och texter som flödar av humor.

"Smålands militärhistoriska museum" - Småland hör till landetsmest krigsdrabbade landskap. I utställningen får vi följa Smålands militära hisoria från tidig medeltid fram till idag.

Utöver de tre basutställningarna visas även ett stort antal tillfälliga utställningar. Museigården är en oas mitt i stan och en plats för musik- och konsthändelser. Öppet året runt.

72. Engströmsgården, Hult

Hembygdsparken innehåller Albert Engströms föräldrahem, denav Engström omskrivna Malla på Mons stuga samt några äldrebyggnader med museiföremål från bygden. Vid Hults kyrka ligger Fattigstugan i autentiskt skick. På kyrkogården finns Albert Engströms sista vilorum. Parkering vid Hults kyrka.

73. Fobos trädgård, historiska trädgårdar

Vid Kvarnarps gård söder om Eksjö centrum ligger Förbundet Organisk Biologisk Odlings (FOBO) ekologiska visningsträdgård. Här finns örtagård, växthus, rosenträdgård, perenner m.m.

74. Fornminnesgården

Ett hembygdsmuseum inrymt i en kopparslagargård med ursprungfrån 1600-talet. Här finns stora samlingar av verktyg och hantverk liksom inredning från 1800-talet. Ett cykelmuseum och en kopparsmedja hör också till sevärdheterna. Övrigt: Parkeringen är inte i direkt anslutning till besöksmålet, se informationstavla i anslutning till parkeringen.

75. Ingatorps hembygdsgård

Bild: Ingatorps hembygdsgård

Gården tillkom 1928. Idag består gården av flera byggnader; ett 1700-talshus från Västerås by i Östergötland, en loge från husartorpet Bränna, utskottsbod från husartorpet Smedhemmet, två skvaltkvarnar utan vattentillförsel och ett dass. Hembygdsföreningen äger också en smedja som står på sin ursprungliga plats; "Wennerlunds smedja". I parken ordnas varje år nationaldags- och midsommarfirande.

76. Lantbruksmuseet, Ingatorp

På Lantbruksmuseet i Ingatorp kan man se de maskiner som den småländske bonden använde innan traktorn kom till byn, t.ex. redskap för att få bort sten från åkern. Långa stenmurar som inramar åkrarna vittnar om forna tiders slit för att få en bit mark brukbar.

77. Hembygdsgården, Mariannelund

Mariannelunds hembygdgård består idag av nio byggnader samt enöverbyggnad för ”Röja-Lättmaskinen”. Första stugan som flyttades till hembygdsgården var Tutestugan. Alla byggnader på området,förutom portlidret, är från Hässleby socken eller Mariannelund. Den sist flyttade byggnaden är stall och ladugård från Mariannelunds gård, som tillkom 1992-1994.

78. Julles mekaniska verkstad, Mariannelund

Bild: Julles mekaniska verkstad

Ett tidsdokument av en komplett mindre byverkstad med gjuteri, mekanisk verkstad, smedja och snickeri, allt i absolut orört skick. "Julles" byggnadsminnesförklarades 2003 och drivs numera av lunds och Hässlebys hembyggdsförening.

Senast kontrollerad: 2014-07-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies