Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kultur & Fritid / Friluftsliv / Naturmiljöer

Naturmiljöer

Skurugata & Skuruhatt

Skurugata har ofta kallats Norra Smålands Klassiska Naturminnesmärke och är en cirka 800 meter lång klippkanjon. Bredden varierar mellan 7 och 24 meter och på sina ställen känner man sig väldigt liten med upp emot 35 meter höga tvärbranta väggar ovanför huvudet. Innan man går ner i Skurugata finns all anledning att stanna till en stund på utsiktspunkten Skuruhatt. “Hatten“ är en av Smålands högsta punkter (337 meter över havet) med en fantastisk utsikt över bygden. Med utgångspunkt från “hatten“ tar det cirka en timme att promenera genom gatan och åter vara vid parkeringsplatsen. Läs mer om Skurugata & Skuruhatt

Kvänsås bokskog

Bokskogen har varit naturreservat sedan 1972. Den mjukt rundade kullen söder om Kvänsås är helt dominerad av bokskog, cirka 5 hektar, som anses vara den högst belägna i landet, 264 meter över havet. Troligen anlades skogen under den tid då Per Brahe den yngre ägde Kvänsås gård, kring 1600-talets mitt.

Fiskaretorpsåsen

Bild: Fiskaretorpsåsen. Fotograf: Sven-Åke Svensson

Fiskaretorpsåsen är en särpräglad rullstensås som ligger i Skedhultsområdet. Åsen sträcker sig som en landtunga ut i sjön Norra Vixen. Lättast når man åsen ifrån Skedhults gård varifrån det finns pil vid golfrestaurangen.

 

 

 

Norrsånna ekhage

Ekhagen, ett naturreservat som bildades 1968, är beläget på den höga sluttningen norr om sjön Mycklaflon. Det omfattar 18 hektar ängs- och hagmark med en artrik flora och ett intressant lövskogsbestånd.

Vada-Skure ravin

En halvmil söder om Ingatorp ligger Skurehål, en så kallad skura som genomflytes av Kolkbäcken. Den har en trappstegsformad fallinje och man finner den i Småland ovanliga stora häxörten samt vattenros, besksöta, gullpudra och strutbräken. Området är relativt känsligt för slitage.

Skrôle Hie

Stuverydsbäcken med dess närmiljö, eller som det i dagligt tal kallas Skrôle Hie, blev naturreservat 2009. En botaniskt mycket intressant 800 meter lång förkastningsspricka med en bäck längst ned i ravinens botten, nordväst om Bruzaholm. Stora stenblock, gamla nedfallna träd och tät växtlighet gör ”skuran” bitvis svårforcerad, men ger en stornaturupplevelse. Läs mer om Skrôle Hie.

Silverån med Fagerkullen

Silverån rinner fram i en dalgång och präglas av det isälvsmaterial som avlagrats i den. Vattenkvalitén är god. I områdets södra del finns den markanta bergknallen Fagerkullen vilken erbjuder en fin utblick över omgivningarna.

Borgmästarängen

Borgmästarängen är ett två kvadratkilometer stort skogsområde vid sjön Norra Vixen. Skogen lämpar sig väl som strövområde.

Askerydsvägen

Vägen omfattar 16 km landsväg från Norra Bänarp i Eksjö till Askeryds kyrkby. Den slingrar sig genom ett småbackigt landskap präglat av mindre och medelstora gårdar med åkerbruk och betesdrift. Här finns ett genuint småländskt kulturlandskap med en omväxlande topografi.

Börsebo by

Börsebo är en liten lantbruksby söder om Hjältevad, där kulturhistoriskt intressanta byggnader finns. Ängen mellan gårdarna och landsvägen är det intressanta ur naturvårdssynpunkt, och den hålls öppen genom slåtter eller lätt bete.

Valbacken

Valbacken ger en fin utsikt mot söder över Ingatorps samhälle och Brusaåns dalgång. Höjden är bland de högsta i Eksjö kommun. Vid toppen ligger utsiktsplatsen, där det även finns en kaffestuga. För närvarande är serveringen stängd (juni 2015 och tills vidare). Du får gärna sitta ner på verandan och njuta av utsikten och äta din medhavda matsäck när det inte är bokat. Utsikten inramas av granskog. Här finns också en modern skidanläggning.

Kulla – Hackareviken Kulla 

Hackarevikens floraområde är naturreservat. Genom “översilning“ av vatten på markerna ger detta upphov till en rik vegetation. Från Kulla backar sluttar området 120 meter i 1,5 km till Södra Vixen.

Klinten

Naturreservatet Klinten - en känsla av orörd natur. Det som gör området kring Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av mestadels äldre barrskog, 130 år gammal, som ger en känsla av vildmark. Kommunen har varit återhållsam med avverkningar med hänsyn till den läger- och friluftsverksamhet som har bedrivits. Läs mer om naturreservatet Klinten

Hyttens kvarn

Bild: Hyttens kvarn i snöskrud. Fotograf: Sven-Åke Svensson

Hyttens kvarn ligger vid Allmänningsån inom Skedhultsområdet. Området är rikt på både vattenlevande och landlevande snäckor samt fåglar, till exempel strömstare forsärla, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Även spår av utter konstateras regelbundet. Läs mer om Hyttens kvarn

 

 

Ytterligare sevärda naturmiljöer, naturreservat och fågeltorn finns att läsa om i Natur-, kultur & friluftsguiden.

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om besöksvärda naturmiljöer i natur-, kultur och friluftsguiden

Senast kontrollerad: 2017-06-09.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies