Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kultur & Fritid / Idrott & Motion / Badplatser / Provtagning på badplatser

Provtagning på badplatser

"Badplatsen" ger dig information om temperatur och vattenkvalité

 

För mer information gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats "Badplatsen" - välj Jönköpings län, sedan Eksjö kommun till höger på sidan.
Du kan också kontakta bad- och simhallsföreståndare Annika Fyhr, tfn 0381-361 81 eller via e-post: annika.fyhr@eksjo.se 

 

Eksjö kommun har 12 strandbad där prov tas var fjärde vecka under badsäsongen. Dessa är:

 • Försjön, Moväntabadet
 • Hjälten
 • Hunsnäsen, Prästängsbadet
 • Ingarpasjön
 • Ingatorpssjön
 • Lilla Bellen
 • Långanässjön
 • Mycklaflon, Norrsånna
 • Solgen, Mellby
 • Solgen, Sanden
 • Spillhammarbadet
 • Södra Rokalven

För strandbad analyseras så kallade indikatorbakterier. Dessa är inte sjukdomsframkallande i sig men är ett bra mått på om det kan finnas sjukdomsframkallande bakterier i vattnet. Om det är mycket höga halter av indikatorbakterierna är risken större att det finns bakterier som man kan bli sjuk av om man sväljer mycket vatten.

 

Orsaker till dålig vattenkvalitet

Dålig vattenkvalitet kan uppstå efter kraftiga regn. Regnet sköljer ut föroreningar från marken (t.ex. avföring från kanadagäss eller änder) och ta med sig dessa till vattendragen och stränderna. Dålig vattenkvalitet kan också uppstå då stora mängder vatten kommer till reningsverken och det sker en bräddning (dvs. orenat vatten rinner rakt ut i sjöar och vattendrag).

Det är också möjligt att förorenat vatten förs till badplatsen vid vissa vindar och strömriktningar. Under sådana förhållanden kan utsläpp från reningsverk, enskilda avlopp industrier m.m. påverka vattenkvaliteten.

Blir någon sjuk efter ett bad kan man dock inte alltid skylla på vattnet. Det kan också bero på att matsäcken stått framme länge i solen, direkt smittspridning mellan de badande på stranden eller i vattnet samt att man inte använt rent vatten vid tillagning av mat och dryck.

Under vissa perioder kan det i sjöar och hav uppkomma stora mängder alger, så kallad algblomning. Typiskt för algblomning är att vattnet grumlas, ändrar färg och ofta bildas ett lager med alger på vattenytan. Algerna kan vara giftiga och man bör undvika att bada vid kraftig algblomning. Speciellt bör man hålla uppsyn över barn och sällskapsdjur då dessa ofta får i sig vatten vid bad. Upptäcker man att barn eller husdjur i anslutning till bad får symptom som illamående, hudirritation eller feber kontaktas läkare respektive veterinär omgående.

Vid bedömningen har hänsyn tagits både till naturvårdsverkets allmänna råd för strandbad och till EU:s badvattendirektiv för strandbad. Man måste dock vara medveten om att vattenkvaliteten varierar starkt vid t ex olika vädersituationer och att proverna endast motsvarar stickprov.

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies