Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Skatepark

Aktivitetspark Storegårdsområdet

Det finns en framtagen utvecklingsplan för Storegårdsområdet som beslutades i maj 2014.

Syftet/visionen är att det ska bli en mötesplats där man knyter ihop spontanidrott med traditionell idrott. Viktigt är att göra området attraktivt och inbjudande som lockar till både aktivitet och rekreation.

Utvecklingsplanen är framtagen i 4 olika steg. Framtagandet av planen har skett i dialog med ungdomar.

Steg 1 är färdigställt  med en enklare friidrottsanläggning för i huvudsak skolundervisning.

 

Steg 2 är prioritering av en skatepark

Bild: Illustration över skatepark

Parken är under uppbyggnad och kommer att stå klar i slutet av november 2016

Följande står att läsa i anbudsgivarens beskrivning

"Gestaltningsförslaget omfattar en cirka 1 100 kvadratmeter åkbar yta. Inom ytan finns olika rumsligheter som tillåter flera oberoende sessions att pågå samtidigt, vilket ger utrymme till såväl erfarna utövare som nybörjare. En dag med lite besökare kan man åka hela anläggningen i en line samtidigt som skateparken inte behöver upplevas som trång en varm sommardag med många besökare"

Material i skateparken

"Materialen i anläggningen är varierade och omfattar prefabricerade element i stålglättad betong, granitcurbs, träläktare med stålkant, flatrails i lackat stål, böljande former i asfalt med mera. Vit linjemålning ger liv åt asfaltslandskapet och ökar intrycket av dynamik och nivåskillnad. Den stora planteringsbädden bidrar till att bryta upp den stora asfaltsytan och ger ett lummigt utryck med säsongsdynamik"

Innehåll

application/pdf Skatepark - gestaltning (456 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: gestaltning skatepark

1   Granitcurbs
2   Skate- och sittbar stödmur i betong med stålkanter
3   Ledges i betong med stålkanter
4   Liten quarterpipe/wallride-band i betong
5   Kort och tjock flatrail
6   Lång stål-flatrail
7   Betong-quarterpipes
8   Flyttbar manual-pad/curb
9   Flyttbara kickers
10 Träläktare med skatebar stålkant
11 Trappa
12 Asfaltbumps med linjemålning
13 Asfaltsramper/banks
14 Planteringsbädd

Senast kontrollerad: 2016-12-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies