Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Gamla stan i Eksjö

400 års byggnadshistoria

Bild: Takåsarna i Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Hasse Bengtsson Focal Foto

Bebyggelsen i Gamla stan är i dag ett av landets bästa exempel på en bevarad sammanhållen trästad och är en unik kulturskatt. Eksjö är en av få trästäder, som dels grundlades på sin nuvarande plats, så tidigt som 1568 och dels inte brunnit i en större omfattning i den norra stadsdelen. Den södra delen ödelades i en brand år 1856. Totalt innehåller Eksjö centrum 58 byggnadsminnen varav Gamla stan har 48 byggnadsminnen. I dag kan 400 års byggnadshistoria studeras inom den ursprungliga senmedeltida stadsplanen. Eksjö och Gamla stan har tilldelats ett av de internationellt högt ansedda Europa Nostra-diplomen för 1997.

Eksjö fick sina stadsrättigheter av Erik av Pommern redan år 1403, och 2003 firade vi vårt 600-årsjubileum! Den medeltida staden före branden 1568, var placerad vid Bykvarn, ungefär 500 meter sydväst om nuvarande centrum.

Branden 1568

Staden brändes 1568 i samband med det Nordiska sjuårskriget. Erik XIV uppdrog till den flamländske byggmästaren Arendt de Roy att upprätta en ny stadsplan för Eksjö på stadens nuvarande plats. Norr om Stora Torget i Gamla stan är denna stadsplan intakt och flertalet gårdar har sitt ursprung från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Gårdarna

Här finns goda exempel på handels- och borgargårdar från 1600-1800-talen såsom Aschanska gården och Krusagården och hantverksgårdar som Fornminnesgården och Johan Biörns gård. De är välbevarade både interiört och exteriört.

Branden 1856

1856 härjades staden söder om torget av en förödande brand som nästan utplånade all bebyggelse. När denna del av staden återuppfördes skedde det efter en ny stadsplan efter tidens ideal med breda gator och kvadratiska kvarter som gav ljus och luft. Södra staden är i dag ett välbevarat exempel på 1800-talets stadsbyggnad.

På stadens vackra stora torg möter flanörer Gamla stan på norra sidan med den senmedeltida stadsplanen och på den södra sidan det nyklassicistiska 1800-talet. På västra sidan reser sig det före detta rådhuset, numera Stadshotellet. På östra sidan står Eksjö kyrka med sitt 1700-talstorn. Ett mera harmoniskt och intressant torg än detta är svårt att hitta i vårt land i dag.

Stadsvandring

Information om stadsvandringarna finns på Eksjö turistbyrås webbplats.

Tre trästäder - tre prisade städer i samarbete

Eksjö, Hjo och Nora har alla fått den internationella Europa Nostra utmärkelsen för god byggnadsvård. De tre städerna har en för Sverige ovanligt välbevarad träbebyggelse. Gemensamt är att de är byggda av trä, men i övrigt är städernas struktur och historia väldigt olika. Läs mer på www.tretrastader.se

Senast kontrollerad: 2017-07-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies