Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kyrkor

Mellby kyrka

Bild: Mellby kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Uppförd under 1400-talet i tuktad gråsten med timrade spånklädda gavlar. Fristående klockspel från samma tid, men ombyggd 1673.

Kyrkorummet är försett med platt innertak rikt dekorerat 1719 av Olof Raam från Eksjö. Mellby kyrka har i hög grad behållit sin ursprungliga prägel. Bland inventarierna märks främst altarskåpet av tyskt ursprung från tidigt 1500-tal.

 

Höreda kyrka

Bild: Höreda kyrka. Fotograf: Karin Nordin

De äldsta delarna av kyrkan är från tidigt 1300-tal. Kraftigt förstorad i öster, väster och norr under 1700-talet. Tornet tillkom under 1800-talets första hälft.

Av de medeltida inventarierna återstår ett antal träskulpturer föreställande bland annat Den Heliga Mikael och draken och Den Heliga Barbara. Kyrkan äger dessutom två dyrbara florentinska mässhakar från 1300-talet.

 

Kråkshults kyrka

Bild: Kråkshults kyrka. Fotograf: Karin Nordin

En sengustaviansk enkel landsortskyrka uppförd 1801-03 efter ritningar av Olof Tempelman. Den gamla nu rivna medeltidskyrkan av sten stod någon kilometer söder om den nuvarande. Altartavlan och läktarbarriärens tre målningar är utförda av Pehr Hörberg. Övriga inventarier såsom malmkrona, ljusplåtar och ljusstakar är i huvudsak från 1700-tal och tidigt 1800-tal.

 

 

 

 

 

 

Edshults kyrka

Bild: Edshults kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Kyrkan uppfördes 1836-38 söder om Edshults säteri. Edshults gamla 1300-talskyrka som var belägen i anslutning till säteriet revs strax därefter.

Denna var något så märklig som en treskeppig träkyrka som ursprungligen tjänade som gårdskyrka till säteriet. Resterna av en försvarsborg kan iakttagas cirka 100 meter sydväst om kyrkoplatsen. Kyrkan var rikt utsmyckad med bland annat en madonna-skulptur av nordfranskt ursprung som idag är en av Statens Historiska Museums förnämsta arbeten från 1300-talet.

Merparten av kyrkans värdefulla inventarier skingrades vid en auktion. Altarringen kom till exempel åter till användning som stängsel kring en svinstia. I nuvarande kyrkan finns några föremål kvar såsom ett altarskåp, en målning och en stor och kraftigt beslagen kista. Altartavlan är utförd 1877 av Ludvig Frid, som för övrigt är en av figurerna i August Strindbergs "Röda Rummet".

Ingatorps kyrka

Bild: Ingatorps kyrka. Fotograf: Ingmar Ingeström.

Kyrkan återinvigdes 1914 efter en brand orsakad av ett blixtnedslag.

Kyrkan, vars arkitekt är Fredrik Falkenberg, är ett av landets främsta exempel på den i tiden förhärskande jugendstilen, nordisk stil. Kyrkorummet är färgstarkt och rikt dekorerat och försett med ett femdelat välvt tak. Här återfinns en mängd element som karakteriserar den nordiska stilen som till exempel skulpterade djurhuvuden, ornament, främst i rött och blått, samt färgsättningen med ett grönlaserat trätak.

Inredningen ger ett enhetligt intryck då arkitekten även ritat altaruppsats, bänkinredning, läktare och orgelfasad. Triumfkrusifixet från 1400-talet som hänger i bågen mot koret och det senmedeltida altarskåpet i långhuset är från en tidigare kyrka på platsen. 1997 blev Ingatorps kyrka vald till Sveriges vackraste kyrka. Tävlingen "Kyrk-SM" anordnades av Året Runt.

 

Hults kyrka

Bild: Hults kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Nuvarande kyrkan stod klar 1841. Den året efter rivna gamla kyrkan låg 3 kilometer söder ut på vägen mot Västraby-Ryningsholm. Denna var delvis en stenkyrka från 1200-talet. Invändigt är kyrkan utformad i en enhetlig återhållsam empirestil med större delen av den ursprungliga fasta inredningen.

Altaruppsatsen är från 1600-talet och kommer från den gamla kyrkan. Kyrkans kanske märkligaste föremål är dopfunten i sandsten. Den har tidigare stått i den gamla kyrkan. Funten är tillverkad i början av 1200-talet av den så kallade Njudungsmästaren. På kyrkogårdens västra sida är konstnären och författaren Albert Engström begravd. Han var delvis uppvuxen i bygden, då hans far var stationsinspektor i Hult.

 

 

 

 

Bellö kyrka

Bild: Bellö kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Bellö kyrka är uppförd i sten 1823-26 på samma plats som den medeltida kyrkan. Bland inventarierna märks ett krucifix från 1300-talet och ett rökelsekar, troligen 1200-tal. Altartavlan är utförd 1856 av P M Kundberg i Vimmerby. I kyrkan finns en historiskt intressant orgel från 1828 som är byggd av Nils Ahlstrand från Norra Solberga.

 

 

 

 

 

 

Hässleby kyrka

Bild: Hässleby kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Kyrkan invigdes 1859 och ersatte en medeltidskyrka på samma plats. Den är uppförd efter ritningar av en av 1800-talets främsta arkitekter: F W Scholander.

Från den gamla kyrkan finns en del inventarier bevarade, bland annat en kristusbild ur ett senmedeltida altarskåp, en liten så kallad sanctursklocka från den katolska tiden och malmljusstakarna på altaret från 14-1500-tal. Altaruppsättningen från 1920-talet restaurerades 1961 och kompletterades med fyra målningar av Waldemar Lorentzon, medlem i Halmstadsgruppen.

 

 

 

Eksjö kyrka

Bild: Eksjö kyrka. Fotograf: Karin Nordin

Nuvarande kyrkan uppfördes 1887-89 efter ritningar av den kände arkitekten J F Åbom. Tidigare stod på samma plats en kyrkobyggnad av medeltida ursprung. Tornet uppfördes till den gamla kyrkan, men fick stå kvar vid nybyggnationen.

Av den tidigare kyrkan återstår en rad inventarier såsom altaret och predikstolen från sent 1600-tal. Denna kyrka var också rikt dekorerad med målningar utförda 1687 av den tyske konstnären J Künchel på uppdrag av drottning Hedvig Eleonora, som vistades i staden en tid. Hans arbete är numera uppmonterat i barocksalens tak på Statens Historiska museum i Stockholm.

Några av målningarna finns uppsatta i nuvarande kyrkan, vid sidan av orgeln.

Fasaden till stora orgeln är från 1770-talet. Orgelverket moderniserades 1967 och i dag ges många fina orgelkonserter i kyrkan.

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om "Guds hus" i natur-, kultur och friluftsguiden

Senast kontrollerad: 2016-07-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies