Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hyttens kvarn

Naturskyddsföreningens föreningsstuga ligger vi Natura 2000- området Allmänningsån Fotograf Sven-Åke Svensson

Hyttens kvarn ligger vid Allmänningsån inom Skedhultsområdet. Platsen består av ett torp, resterna av en kvarn/såg samt kvarndammen. En fisktrappa är byggd för att ge öringen möjligheter att passera detta vandringshinder. I det omgivande landskapet reser sig höga rullstensåsar och strax nordväst om kvarnen finns en dödisgrop. I öster finns en större areal naturblandskog. Torpet är idag Naturskyddsföreningen Eksjös föreningsstuga.

Hyttens kvarn är även utgångspunkten för att ta del av natura 2000-området Allänningsån. Den strandnära skogen, såväl norr- som söderut är skyddad mot avverkningar. Längs stränderna dominerar lövträd och partier med kärr, sumpskog och mossmark. Området är rikt på både vattenlevande och landlevande snäckor samt fåglar, t.ex. strömstare forsärla, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Även spår av utter konstateras regelbundet.

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om besöksvärda naturmiljöer i natur-, kultur och friluftsguiden 

Senast kontrollerad: 2012-01-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies