Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kultur & Fritid / Ungdomsaktiviteter / Eksjö Ungdomsråd

Eksjö Ungdomsråd

Påverka

Vad är Ungdomsråd?

Det är ett forum där unga ges möjligheten att påverka och få inblick i samhällsutvecklingen lokalt.

Eksjö Ungdomsråd vill:

  • Öka ungas inflytande i Eksjö kommun
  • Öka ungas engagemang i Eksjö kommun
  • Öka gemenskapen bland unga

Vad ska man göra? 

  • Ha åsikter!
  • Tycka det är kul att påverka.
  • Du får lära dig hur den kommunala politiken fungerar i Eksjö kommun.
  • Vara med och tycka till i de frågor som berör unga i Eksjö kommun, med koppling till LUPP, ungas inflytande med mera. 

Ungdomsrådet består i grunden av 4-5 elever från varje elevråd på Furulundsskolan, Prästängsskolan och Östanåskolan/Storegårdsskolan. Ungdomsrådet är öppet för alla elever och ungdomar mellan 13-29 år som är intresserade. Spelverket, genom Andreas Högsveden och Rolf Johnsson, sköter all administration i rådet.

Ungdomsrådet har kontinuerligt möten och vid dessa finns politiker med. Ungdomsrådet "tycker till" om saker de själva vill ta upp. Ambitionen är att öka förståelsen för inflytandefrågor, det vill man göra genom att anordna temakvällar, debatter med politiker med mera.

Utan att försöka påverka, kan du inte klaga! 

Vi behöver din åsikt och ditt support.

Kontakta Eksjö Ungdomsråd genom:

Rolf Johnsson, chef för öppen ungdomsverksamhet
E-post: rolf.johnsson@eksjo.se
Telefon: 0381-366 80

Senast kontrollerad: 2016-08-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies