Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är mötesplatser främst för dig som är mellan 13 och 19 år. En fritidsgård kan vara som ett ”hängställe”, där du kan koppla av och träffa kompisar.

Fritidsgården kan också vara ett aktivitetscentrum där du kan delta i det du själv har lust med, t.ex. spela spel, dansa, surfa på webben, spela musik, filma, nyttja klätterväggen. Det är dina och andra ungdomars intressen som styr vilken verksamheter som finns.

Eksjö kommun ansvarar för två olika fritidsgårdar, Furan i Mariannelund och Spelverket i Eksjö.

Med jämna mellanrum ordnas ungdomsarrangemang såsom UKM (Ung Kultur Möts), skidresor till Valbacken, dansuppvisning, skolavslutningsdisco, Pop i Vp och HP, lägerskola, Lucia Cup m.m. Ungdomsarrangemang genomförs av fritidsgårdarna tillsammans med många olika aktörer.

En teknikpark med scen, ljud och ljus är förutsättningen för de olika arrangemangen. Denna utrustning går även att hyra till föreläsningar, konserter, discon m.m.

Om du är intresserad av att engagera dig i ungdomspolitiska frågor finns Eksjö Ungdomsforum.

Senast kontrollerad: 2015-06-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies