Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Lättläst / Barn och skola

Barn och skola

Förskolor och familjedaghem

Bild: förskolebarn som klättrar: Fotograf: Matilda Axelsson.

På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.
Tidigare kallades det dagis.
Här är barnen på dagarna,
när föräldrarna arbetar.
Det finns ett femtontal förskolor i Eksjö kommun.

Det finns också familjedaghem,
som tar emot barnen i sina egna hem.
Det kan också vara i en annan lokal.
I familjedaghemmen är det inte så många barn.

Föräldrarna måste söka om plats i
förskolan eller i familjedaghem.
Föräldrarna betalar för att ha sina barn
i förskolan eller i familjedaghem.

Förskoleklass och grundskola

Barn som fyllt 6 år
ska gå i förskoleklass.
Detta var frivilligt tidigare.
Men från hösten 2018 ska
alla gå i förskoleklass.

Bild: Linnéskolan, den vita byggnaden. Fotograf P-O Gunnarsson

Barn som fyllt 7 år börjar grundskolan.
Alla barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år.
I kommunen finns 6 grundskolor för
barn upp till 12 år.
I Eksjö och Mariannelund finns skolor för
13- till 16-åringar.

Det finns också särskoleklasser.
Det är klasser för barn med utvecklingsstörning.
Vissa barn med utvecklingsstörning
går i vanlig klass med extra stöd.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 12 år
kan vara på skolans fritidshem
innan och efter skoldagen
om föräldrarna arbetar.
Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.
Fritidshemmet är också öppet på skolloven.

Gymnasium

Bild: Östanåskolans entré. Fotograf: P-O Gunnarsson

Efter grundskolan börjar de flesta ungdomar
i gymnasieskola.
På gymnasiet i Eksjö kan eleverna läsa
11 olika program.

Det finns fem program inom gymnasiesärskolan.
På gymnasiet finns också särskild gymnasieutbildning
för orientering, cykel och handboll.

Vuxenskola

På Vux i12 kan vuxna få utbildning
inom grundskolan och gymnasieskolan.
Där finns också svenska för invandrare, SFI.

 

Om du har frågor om förskola, familjedaghem
eller skola kan du ringa kommunens kontaktcenter
telefon 0381-360 00 eller
skicka e-post till barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-05-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies