Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Lättläst / Barn och Skola

Barn och Skola

Förskolor och familjedaghem

Bild: förskolebarn som klättrar: Fotograf: Matilda Axelsson.

På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.
Tidigare kallades det dagis.
Här är barnen på dagarna,
när föräldrarna arbetar.
Det finns ett femtontal förskolor i Eksjö kommun.

Det finns också familjedaghem,
som tar emot barnen i sina egna hem.

Föräldrarna måste söka om plats i
förskolan eller i familjedaghem.
Föräldrarna betalar för att ha sina barn
i förskolan eller i familjedaghem.

Förskoleklass och grundskola

Barn som fyllt 6 år
kan få börja i förskoleklass
om föräldrarna vill.
Detta första år är frivilligt.

Bild: Linnéskolan, den vita byggnaden. Fotograf P-O Gunnarsson

Barn som fyllt 7 år börjar grundskolan.
Alla barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år.
I kommunen finns 6 grundskolor för
barn upp till 12 år.
I Eksjö och Mariannelund finns skolor för
13- till 16-åringar.

Det finns också särskoleklasser.
Det är klasser för barn med utvecklingsstörning.
Vissa barn med utvecklingsstörning
går i vanlig klass med extra stöd.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 12 år
kan vara på skolans fritidshem
innan och efter skoldagen
om föräldrarna arbetar.
Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.
Fritidshemmet är också öppet på skolloven.

Gymnasium

Bild: Östanåskolans entré. Fotograf: P-O Gunnarsson

Efter grundskolan börjar de flesta ungdomar
i gymnasieskola.
På gymnasiet i Eksjö kan eleverna läsa
10 olika program.
Där finns också särskild gymnasieutbildning
för till exempel orientering.

Det finns också gymnasiesärskola
för elever med utvecklingsstörning.

Vuxenskola

På EksjöVux kan vuxna få utbildning
inom grundskolan och gymnasieskolan.
Där finns också svenska för invandrare, SFI.

 

Om du har frågor om förskola, familjedaghem
eller skola kan du ringa 0381-363 02 eller
skicka e-post till barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2014-08-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies