Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Lättläst / Kommunen som organisation

Kommunen som organisation

Kommunens uppgift

Kommunen ansvarar för att det finns
barnomsorg och skolor,
att de äldre får vård och omsorg
och att funktionsnedsatta personer 
har en bostad och arbete
eller sysselsättning.

Kommunen ser också till
att gator och parker är rena
och att bilarna kan parkera.
Miljöfrågor är ett annat område
som kommunen arbetar med.

Kommunen ger råd och bygglov när du vill
bygga eller göra ändringar på ett hus.

Bild på brandstationen i Eksjö foto Per-Olof Gunnarsson

Bibliotek, idrottsanläggningar
och några museum ansvarar
kommunen för.

Räddningstjänsten rycker ut vid
brand och andra olyckshändelser.

Kommunens mål är att skapa
trygghet och säkerhet
för alla som bor och vistas
i Eksjö kommun.

Senast kontrollerad: 2018-05-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies