Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Lättläst / Miljö, Natur och Avfall

Miljö, Natur och Avfall

Bild: Sjö med näckrosblad. Foto: DUO-foto

Kemikalier kan vara farliga för människor
och för miljön.
Det är ämnen som kan användas i fabriker
och i jordbruket.
Kommunens miljöenhet ska se till
att kemikalier används så att de inte
skadar människor och miljön.
Miljöavdelningen ser också till att våra
bostäder inte gör oss sjuka och att
badvattnet i sjöarna inte är giftigt.

Att sköta naturen kallas för naturvård.
En del natur är ovanlig och värdefull.
Den behöver skyddas extra noga.
Det är kommunens plan- och byggavdelning
som har hand om naturvården.

Eksjö Energi hjälper invånarna
att ta hand om hushållsavfallet.
Allt får inte slängas i soppåsen.
Tidningar, plastförpackningar,
glas och farligt avfall
är sådant som ska sorteras.
Farligt avfall är till exempel
batterier och målarfärg.

Det du inte slänger i soppåsen
får du själv lämna vid återvinningsstationer.
Återvinningsstationer finns på många ställen.
De ligger ofta bredvid stora mataffärer.
Om du har mycket avfall
kan du åka till en återvinningscentral.
Återvinningscentraler finns vid Eksjö Energi
I Eksjö samt i Ingatorp.

Senast kontrollerad: 2018-05-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies