Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Näringsliv / Tillstånd / Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt Alkohollagen 2010:1622 ett serveringstillstånd. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt, ett så kallat stadigvarande tillstånd. Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkohol och lagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt. Eksjö kommun har tagit fram riktlinjer som beskriver tillämpningen av alkohollagen.

application/pdf Riktlinjer servering (114 kB) ReadSpeaker docReader: PDF-fil: Riktlinjer servering

När behövs det serveringstillstånd?

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift. 

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Om ett tidigare beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, eller ägarbyte ska en ny ansökan göras.

Agarbyte i ett aktiebolag ska anmälas till kommunen.

När behövs det inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

När du ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

  • risk för störningar (närboende, ordning, trafik med mera),
  • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
  • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om övriga krav är uppfyllda. 

Kontakt

Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Adress och öppettider

Senast kontrollerad: 2018-01-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies