Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Näringsliv / Upphandlingar

Upphandlingar

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella upphandlingar

Aktuella upphandlingar annonserade i nationell databas

Aktuella direktupphandlingar annonserade på denna webbplats

 

Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av kommuner, statliga myndigheter, landsting och bolag. Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när en myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och sjukvård.

 

Upphandlings- och inköpspolicy

Syftet med Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy är att säkerställa att kommunens verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som motsvarar behov, mål och krav.
Den ger ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställer att varor och tjänster införskaffas på ett korrekt sätt med rätt kvalitet till rimlig kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

application/pdf Upphandlings- och inköpspolicy (92 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Höglandets Affärsstrategiska Råd

För att göra det lättare för företag att göra affärer med oss samarbetar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner inom inköps- och upphandlingsområdet.

Vi skapar förutsättningar för att höja kompetensen inom området och kan därmed bidra till att genomföra ”goda affärer”.

Syftet är att det fördjupade samarbete i upphandlingsfrågor ska leda till att kommunerna gemensamt, och var för sig, uppnår kvalitetsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar. Vi har ett affärsmässigt, objektivt och konkurrensneutralt arbetssätt.

Läs mer om 

application/pdf Höglandets Affärsstrategiska Råd (1 MB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-02-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies