Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Näringsliv / Upphandlingar

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar annonserade i nationell databas

Aktuella upphandlingar annonserade i nationell databas

Aktuella direktupphandlingar annonserade på denna webbplats

Aktuella direktupphandlingar annonserade på denna webbplats

 

 

En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Det samma gäller för driftentreprenader och byggentreprenader.

Upphandlingsregler finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna

LOU och LUFS reglerar inte vad som skall köpas men talar om hur något skall köpas.

Vilka regler i LOU respektive LUFS som ska användas vid en upphandling beror på vad upphandlingen omfattar och vilket värde upphandlingen har.

Huvudregeln är att all offentlig upphandling ska annonseras. Syftet är att alla leverantörerer, inte bara på orten eller i det egna landet, ska få kännedom om kommande upphandlingar och kunna vara med och lämna anbud.

Om, var och hur en upphandlingsannons ska publiceras beror på värdet av upphandlingen.

Det finns så kallade ramavtal för många varor och tjänster.
Ett ramavtal kan användas av en kommun, men även vid samordning av inköp mellan flera kommuner. Om det finns ett ramavtal som täcker det aktuella behovet skall ett avrop göras i stället för en upphandling. Ett avrop är en beställning på ett avtal som redan har upphandlats.

Direktupphandling får endast användas när upphandlingens värde är högst 534 890 kronor (LOU) respektive 993 368 kronor (LUF) eller om det finns synnerliga skäl. Detta innebär dock inte att grundprinciperna om konkurrens etc. får åsidosättas.

Senast kontrollerad: 2017-08-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies