Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik

Politik

Bild: Stadshuset i Eksjö. Fotograf: Marcus Olsson

Medborgarnas inflytande i fokus 

Den politiska organisationen är utformad så att den ska öka medborgarnas intresse för att delta i debatten om hur vårt samhälle ska byggas och skötas. Medborgaren ska vilja åta sig politiska uppdrag.

Organisationen ska klara att möta medborgarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande, främst för att kvalitetssäkra utvecklingen av den kommunala servicen.

Eksjö kommun ska utvecklas till en trygg och god kommun för invånarna. Grunden för detta är främst en ständigt pågående dialog med medborgarna.

Ledande värderingar för hela den kommunala organisationen är att uppnå ökade värden för medborgarna genom:
• helhetssyn
• samordning
• utvecklade medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Mandatperioden 2015-2018 är det Alliansen som leder kommunen  – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Övriga partier är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

 

Den politiska organisationen

Politisk organisation 2015-2018

Senast kontrollerad: 2017-08-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies