Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Anslagstavla

Anslagstavla

Bild: När och ett papper på en grön anslagstavla. Foto från Mostphotos.

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Om anslagstavlan

 

Kommande sammanträden

Kommunfullmäktiges kungörelse/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Justerade protokoll

 

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-13

Paragrafer: § 279-295

Datum då anslaget publiceras: 2017-12-19

Datum då anslaget tas bort: 2018-01-23

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollet: Protokoll 

--------------------------------------------------------------------

Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-12-19

Paragrafer: § 220-240

Datum då anslaget publiceras: 2017-12-22

Datum då anslaget tas bort: 2018-01-17

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset

Sekreterare: Maria Lindholm

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig Ann Axelsson, tfn 0381-423 82, eller via e-post ann.axelsson@eksjo.se

 

Senast kontrollerad: 2018-01-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies