Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Anslagstavla

Anslagstavla

Bild: När och ett papper på en grön anslagstavla. Foto från Mostphotos.

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll, samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Även annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas, kan publiceras på anslagstavlan.

Om anslagstavlan

 

Kommande sammanträden

Tillkännagivande om kommunfullmäktige/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Justerade protokoll

Överförmyndarnämnden i Eksjö och Aneby kommuner

Sammanträdesdatum: 2018-04-19

Paragrafer: § 21-28

Datum då anslaget publiceras: 2018-04-26

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Överförmyndarens kansli

Sekreterare: Maria Lindholm

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-04-19

Paragrafer: § 76-99

Datum då anslaget publiceras: 2018-04-25

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 2018 

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-18

Paragrafer: § 67-98

Datum då anslaget publiceras: 2018-04-25

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn - Förvaltningshuset

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-18

Paragrafer: § 64-86

Datum då anslaget publiceras: 2018-04-25

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och ungdomssektorn - Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och ungdomsnämndens protokoll

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-18

Paragrafer: § 45-57

Datum då anslaget publiceras: 2018-04-24

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-23

Förvaringsplats för protokollet: Tillväxt- och utvecklingssektorn - Förvaltningshuset

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollet: Tillväxt- och utvecklingsnämnden protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-04-25--26

Paragrafer: § 80-81

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-14

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Linda Davidsson

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll 2018

Tillkännagivanden och protokoll från andra 

Gång- och cykelplan, remiss

Lämna gärna synpunkter. Länk till gång- och cykelplanen

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet.
Länk till Höglandsförbundets anslagstavla

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Länk till anslagstavlan för Höglandets samordningsförbund

 


Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig Ann Axelsson, tfn 0381-423 82, eller via e-post ann.axelsson@eksjo.se

 

Senast kontrollerad: 2018-05-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies