Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Bild: Organisationschema för politiken

Kommunfullmäktige, som består av 49 ledamöter, är kommunens högsta beslutande organ – "kommunens riksdag".

Kommunfullmäktige avgör ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt, den politiska organisationen och dess uppgifter. Kommunfullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för specifika ärenden.

Kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år, och är det enda direktvalda organet i kommunen.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder 10 gånger per år, i regel i Stadshuset, Eksjö. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, och öppna för allmänheten. Annons införs i Eksjö-Tidningen.

Vid varje fullmäktigesammanträde genomförs "Allmänhetens frågestund", vilket innebär att vem som vill kortfattat kan fråga de lokala politikerna om något specifikt ärende, och få ett kortfattat svar.

Sammanträdet sänds på webben i direktsändning, det går även att lyssna på tidigare sändningar.

 

Tillkännagivande och protokoll

Senast kontrollerad: 2018-04-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies