Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Kommunrevisionen

Kommunrevisionen

Revisorerna, åtta ledamöter, är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

Revisorernas uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsers, nämnders och fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den internkontroll som görs inom verksamheterna är tillräcklig. De kommunala bolagen granskas av revisorerna i egenskap av lekmannarevisorer. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga.

Granskningsplan och granskningsrapporter 

Se menyn till vänster.

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-02-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies