Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Bild: Organisationsschema för politiken

Efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering" och ansvarar bland annat för att kommunfullmäktigs beslut genomförs i enlighet med upprättade styrdokument. Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har den övergripande ledningsfunktionen och har allt verksamhetsansvar.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa och bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har också uppsikt över den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform och i kommunalförbund.

Utskott och nämnder

På uppdrag av kommunstyrelsen arbetar Ledningsutskottet och de fyra nämnderna:

Tillväxt- och utvecklingsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden.

 

Kommunstyrelsens protokoll och kallelser

Senast kontrollerad: 2017-10-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies