Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Politik / Nämnder

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns i Eksjö kommun:

Kommunstyrelsen med 19 ledamöter och 19 ersättare. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och har allt verksamhetsansvar. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott.

Tillstånds- och myndighetsnämnden, med åtta ledamöter och åtta ersättare, ansvarar främst för myndighetsutövning inom den tekniska verksamheten.

Valnämnden, med fem ledamöter och fem ersättare, är en obligatorisk nämnd som arrangerar bland annat allmänna valen vart fjärde år.

Revisorerna, med sju ledamöter, är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

Överförmyndarnämnden med tre ledamöter och tre ersättare har som uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

 

Mer information se menyn till vänster.

Senast kontrollerad: 2014-12-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies