Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • öppen ungdomsverksamhet
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan. 

Ledamöter

(C) Bo Kenneth Knutsson, ordförande
(M) Annelie Sjöberg, vice ordförande
(S) Stig Axelsson
(S) Ingegerd Axell
(C) Ingbritt Martinsson
(S) Ulla Hägg
(L) Sven-Olov Lindahl

Ersättare

(S) Peter Lindholm
(C) Christine Klint Henrysson
(M) Lars Ugarph
(S) Ingrid Ottosson
(C) Vedad Mulaomerovic
(S) Seda Grigoryan
(M) Jan Hall

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda)   

Nämndens sammanträdesdagar 2018

17 januari 
7 februari
14 mars 
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december 

Protokoll

Barn- och ungdomsnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2018-01-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies