Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Hit vänder man sig också om man behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis.

Gemensam överförmyndarnämnd i Eksjö och Aneby kommun

Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Eksjö och Aneby kommuner. Värdkommun är Eksjö. Samverkansavtal respektive reglemente för nämnden har fastställts i båda kommunfullmäktigeförsamlingarna.

I nämnden ingår tre ledamöter med ersättare utsedda av Eksjö kommunfullmäktige och två ledamöter med ersättare utsedda av fullmäktige i Aneby.

Ledamöter

Ordförande
Krister Nordberg, Eksjö (M)

Vice ordförande
Bernth Dahnson, Aneby (KD)

Viking Ottosson, Eksjö (S)
Arne Ullman, Eksjö (C)
Anders Forssblad (S)

Ersättare

Anders Gustafsson, Eksjö (M)
Åsa Källner, Aneby (KD)
Berit Nilsson, Eksjö (S) 
Ulla Johnsson, Eksjö (C)
Lars-Erik Widell, Aneby (S)
 

Kontakta överförmyndarnämndens kansli

Begränsade öppettider på Överförmyndarens kansli under veckorna 28-33, 2017

Efter en aktiv vår, kommer vi på kansliet att ta lite ledigt under sommaren…
Under veckorna 28-33 har vi på Överförmyndarnämndens kansli semesterperiod. Kansliet kommer att vara bemannad hela sommaren, men i begränsad omfattning. För att underlätta handläggningen är vi därför tacksamma om ärenden och besök respekteras till expeditionstiderna måndag-torsdag, klockan 10.00-12.00.

Vi önskar också att ärenden som kräver handläggning, lämnas in med god framförhållning. Vi vill i samband med att vi önskar er en underbart solig sommar, även tacka för den enorma insatsen, som ni gör för era ungdomar och huvudmän!

Tack! Gunvor, Malin, Ingbritt, Gordana och Maria

Telefon: 0381-365 60, 364 86 eller 360 00 (till Eksjö kommuns Infocenter)
Fax: 0381-166 00
E-post: overformyndareneksjoaneby@hoglandet.se

Besöksadress: Mejerigatan 3, våning 2
Postadress: 575 80 Eksjö

Expeditionstid i Eksjö: måndag-torsdag, klockan 10.00-12.00.

Expeditionstid i Aneby: onsdagar, klockan 10.00-12.00.

Besök bokas efter överenskommelse.

Senast kontrollerad: 2017-07-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies