Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Hit vänder man sig också om man behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis.

Gemensam överförmyndarnämnd i Eksjö och Aneby kommun

Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Eksjö och Aneby kommuner. Värdkommun är Eksjö. Samverkansavtal respektive reglemente för nämnden har fastställts i båda kommunfullmäktigeförsamlingarna.

I nämnden ingår tre ledamöter med ersättare utsedda av Eksjö kommunfullmäktige och två ledamöter med ersättare utsedda av fullmäktige i Aneby.

Ledamöter

Ordförande
Krister Nordberg, Eksjö (M)

Vice ordförande
Bernth Dahnson, Aneby (KD)
Arne Ullman, Eksjö (C)
Anders Forssblad (S)
Berit Nilsson (S)

Ersättare

Anders Gustafsson, Eksjö (M)
Åsa Källner, Aneby (KD)
Ulla Johnsson, Eksjö (C)
Lars-Erik Widell, Aneby (S)
Vernisa Gazibara (S)

För dig som är god man, förmyndare eller förvaltare

Nu har anmodan om att inkomma med årsräkning för 2017, skickats ut till våra ställföreträdare. Du som vill ställa frågor om din årsräkning är välkommen på drop in under januari och februari. Vi finns på plats, i förvaltningshuset, vån 2, enligt nedan tider. De årsräkningar som lämnats in granskas i tur och ordning. För att vi ska börja en granskning måste underlaget vara komplett, vilket underlättar och effektiviserar handläggning. 

Drop-in-tider

22 januari (klockan 16.00-18.00)
29 januari (klockan 16.00-18.00)
12 februari (klockan 16.00-18.00)
19 februari (klockan 16.00-18.00)

För övrig tid gäller tidsbokning.

Kontakta överförmyndarnämndens kansli

Telefon: 0381-365 60 eller 360 00 (till Eksjö kommuns Infocenter)
Fax: 0381-166 00
E-post: overformyndareneksjoaneby@hoglandet.se

Besöksadress: Södra Kyrkogatan 4, våning 2 

Postadress: 575 80 Eksjö

Expeditionstid i Eksjö: måndag-torsdag, klockan 10.00-12.00.

Expeditionstid i Aneby: onsdagar, klockan 10.00-12.00.

Besök bokas efter överenskommelse.

Senast kontrollerad: 2018-03-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies