Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • fysisk planering,
  • naturvård,
  • miljölagstiftning,
  • mark och exploatering,
  • trafiknämndsärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden.

Ledamöter

(C) Per Sixtensson, ordförande
(M) Mats Danielsson, vice ordförande
(C) Erling Johansson
(M) Ronnie Gustafsson
(S) Johan Starck
(S) Britt-Marie Palm
(S) Bertil Granman
 

Ersättare

(KD) Magnus Berglund
(M) Claes-Göran Stelpe
(C) Vakant
(M) Lars Jansson
(S) Ingemar Skälemark
(S) Leif Fransson
(MP) Nils-Åke Friman

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda)
 

Nämndens sammanträdesdagar 2017

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
14 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
15 november
13 december 

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2017-08-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies