Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • fysisk planering,
  • naturvård,
  • miljölagstiftning,
  • mark och exploatering,
  • trafiknämndsärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden.

Ledamöter

(C) Per Sixtensson, ordförande
(M) Mats Danielsson, vice ordförande
(C) Erling Johansson
(M) Ronnie Gustafsson
(S) Johan Starck
(S) Britt-Marie Palm
(S) Bertil Granman
 

Ersättare

(KD) Magnus Berglund
(M)   Claes-Göran Stelpe
(C)    Tommy Ingvarsson
(M)   Lars Jansson
(S)    Ingemar Skälemark
(S)    Leif Fransson
(MP) Eva Ekenberg

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda)
 

Nämndens sammanträdesdagar 2018

17 januari 
7 februari 
14 mars 
18 april 
16 maj 
13 juni 
22 augusti
19 september 
17 oktober
14 november
12 december 

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2018-02-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies