Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Socialnämnd

Socialnämnd

Socialnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • äldrevård,
  • omsorg för funktionshindrade,
  • socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård,
  • bostadsanpassning. 

Ledamöter

(M)   Marie-Louise Gunnarsson, ordförande
(C)   Sandra Mulaomerovic, vice ordförande
(S)   Carina Stende
(S)   Ronny Jakobsson
(KD) Anders Pansell
(S)   Viking Ottosson
(M)   Mikael Lindström

Ersättare

(S)   Malin Garpevik
(C)   Ulf Bardh
(M)   Robin Kihlbaum
(S)   Sven-Åke Säll
(C)   Lena Carlsson
(MP) Lea Petersson
(M)  Catrin von Stöckel

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda) 

Nämndens sammanträdesdagar 2017

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
14 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
15 november
13 december 

Protokoll

Socialnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies