Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Socialnämnd

Socialnämnd

Socialnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • äldrevård,
  • omsorg för funktionshindrade,
  • socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård,
  • bostadsanpassning. 

Ledamöter

(M)   Marie-Louise Gunnarsson, ordförande
(C)   Sandra Mulaomerovic, vice ordförande
(S)   Carina Stende
(S)   Ronny Jakobsson
(KD) Anders Pansell
(S)   Kjell Axell
(M)   Mikael Lindström

Ersättare

(S)   Malin Garpevik
(C)   Ulf Bardh
(M)   Robin Kihlbaum
(S)   Mattias Granath
(C)   Lena Carlsson
(MP) Lea Petersson
(M)  Catrin von Stöckel

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda) 

Nämndens sammanträdesdagar 2018

17 januari 
7 februari 
14 mars 
18 april 
16 maj 
13 juni 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 

Protokoll

Socialnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2018-02-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies