Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Socialnämnd

Socialnämnd

Socialnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • äldrevård,
  • omsorg för funktionshindrade,
  • socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård,
  • bostadsanpassning. 

Ledamöter

(M)   Marie-Louise Gunnarsson, ordförande
(C)   Sandra Mulaomerovic, vice ordförande
(S)   Carina Stende
(S)   Ronny Jakobsson
(KD) Anders Pansell
(S)   Kjell Axell
(M)   Mikael Lindström

Ersättare

(S)   Ann-Charlotte Käck Karlsson
(C)   Ulf Bardh
(M)   Robin Kihlbaum
(S)   Mattias Granath
(C)   Lena Carlsson
(MP) Lea Petersson
(M)  Vakant

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda) 

Nämndens sammanträdesdagar 2018

17 januari 
7 februari 
14 mars 
18 april 
16 maj 
13 juni 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 

Protokoll

Socialnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2018-04-19.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies