Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Tillväxt- och utvecklingsnämnd

Tillväxt- och utvecklingsnämnd

Tillväxt- och utvecklingsnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • näringsliv och sysselsättning,
  • turism och besöksnäring,
  • bibliotek,
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet,
  • vuxenutbildning,
  • högskoleverksamhet. 

Ledamöter

(M) Björn Alm, ordförande
(C) Maria Havskog, vice ordförande
(S) Lars Aronsson
(S) Birgitta Johansson
(C) Bengt Koltman
(S) Mikael Andreasson
(M) Raoul Adolfsson

Ersättare

(S) Alf Nordell
(C) Arne Ullman
(M) Ulf Björlingson
(C) Erik Johansson
(S) Sebastian Hörlin
(L) Micael Carlsson 
(S) Johan Andersson

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda)

  

 

Nämndens sammanträdesdagar 2018

17 januari 
7 februari 
14 mars 
18 april 
16 maj 
13 juni 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 

 

 

Protokoll

Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2018-02-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies