Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Tillväxt- och utvecklingsnämnd

Tillväxt- och utvecklingsnämnd

Tillväxt- och utvecklingsnämnden, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom följande områden:

  • näringsliv och sysselsättning,
  • turism och besöksnäring,
  • bibliotek,
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet,
  • vuxenutbildning,
  • högskoleverksamhet. 

Ledamöter

(M) Björn Alm, ordförande
(C) Maria Havskog, vice ordförande
(S) Lars Aronsson
(S) Birgitta Johansson
(C) Bengt Koltman
(S) Mikael Andreasson
(M) Raoul Adolfsson

Ersättare

(S) Alf Nordell
(C) Arne Ullman
(M) Ulf Björlingson
(C) Erik Johansson
(S) Martin Österman
(L) Micael Carlsson 
(S) Johan Andersson

Kontaktuppgifter till ledamöterna (samtliga förtroendevalda)

  

 

Nämndens sammanträdesdagar 2017

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
14 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
15 november
13 december 

 

 

Protokoll

Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Senast kontrollerad: 2017-08-28.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies