Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder / Valnämnden

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som inom kommunen vart fjärde år arrangerar och genomför de allmänna valen, såväl till riksdag som till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Nämnden svarar även för det lokala genomförandet av valet av EU-delegater vart femte år och genomför, vid behov, folkomröstningar. Valnämnden sammanträder i princip endast de år något val förrättas.

Ledamöter

2015-01-01--2018-12-31

Ordförande
Lars-Åke Andersson (M)
Telefon: 0381-166 65

Vice ordförande
Stig Efraimsson (C)
Telefon: 0381-411 81

Göte Martinsson (S)
Lars Kyhlberg (C)
Christina Bladh (S) 

Ersättare

Ronny Jakobsson (S)
Jörgen Ewertsson (C)
Lennart Andersson (M)
Agnetha Johansson (S)
Ulla Johnsson (C) 

Senast kontrollerad: 2015-01-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies