Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Ny vision

Ny vision för Eksjö kommun

Var med och tyck till om den nya visionen

Hur skulle du vilja att det är att bo, verka, leva och besöka Eksjö kommun i framtiden? Vad ska Eksjö kommun satsa på för att nå dit?

Vi arbetar nu med att ta fram en ny vision för Eksjö kommun. Med Eksjö kommun menar vi hela det geografiska område som kommunen omfattar, från öster till väster, stad och landsbygd.

Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den kommer att vara en ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av vår kommun.

Det är viktigt att visionen får så bred förankring som möjligt och vi behöver därför ta del av dina tankar och synpunkter via en webbaserad enkät. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara. 

Alla som är med och besvarar enkäten deltar i utlottningen av presentkort på två biobiljetter till biograferna i Eksjö alternativt Mariannelund. Fem stycken presentkort på två biobiljetter kommer att lottas ut i oktober respektive november.

Om du har frågor med anledning av enkäten vänligen kontakta:
Catharina Tingvall, telefon 0381-360 11 eller e-post catharina.tingvall@eksjo.se.

Vid tekniska problem vänligen kontakta:
Jürgen Beck, telefon 0381-360 06 eller e-post jurgen.beck@eksjo.se

Enkäten avslutas den 30 november 2017.

Klicka här för att komma till enkäten

Tack för att du är med och skapar en ny vision för Eksjö kommun!

New vision for Eksjö Municipality

How would you like to live, work, live and visit Eksjö Municipality in the future? What is the municipality of Eksjö going to do to get there?

We are now working on developing a new vision for Eksjö Municipality. The vision will describe the development that is desired in the municipality of Eksjö in the future. 

We would like to know your thoughts and opinions about Eksjö municipality through a web-based survey. The survey takes about 5-10 minutes to answer.

Everyone who answers the web-based survey participates in the drawing of gift cards on two movie tickets to the cinemas in Eksjö or Mariannelund. 

If you have questions regarding the questionnaire please contact:
Catharina Tingvall, phone 0381-360 11 or e-mail catharina.tingvall@eksjo.se.

For technical problems please contact:
Jürgen Beck, phone 0381-360 06 or e-mail jurgen.beck@eksjo.se

The survey will end on 30 November 2017.

Click here to get to the survey

Fördjupad information om visionsarbetet

En vision för framtidens Eksjö kommun

Den nuvarande visionen tar sikte på 2020. Målsättningen med den nya visionen är att den inte ska ta sikte på något specifikt årtal, utan på vilket framtidsläge som önskas för Eksjö kommun. Visionen kommer istället att med regelbundenhet aktualitetsprövas.

Processen

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 att en ny vision för Eksjö kommun skulle tas fram och gav i uppdrag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier att utgöra styrgrupp, samt till nämnds- och helägda bolags presidier, samt en representant från Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna, att utgöra referensgrupp. Underlag till visionen arbetas fram av en arbetsgrupp.

Det är viktigt att så många som möjligt är delaktiga i visionsarbetet och att visionen får så bred förankring som möjligt. Processen med att ta fram visionen kommer att fokusera på att inkludera så många som möjligt.

Tidplan

Under oktober till december 2017 kommer ett antal workshops att hållas med bland annat styr- och referensgrupp, kommunfullmäktige, befintliga råd, Eksjö stadsutveckling, Eksjö.nu och Emilkraften. En enkät kommer att skickas ut till samtliga föreningar i kommunen. Målsättningen är att visionen ska antas av kommunfullmäktige i februari 2018.

Senast kontrollerad: 2017-10-27.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies