Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Påverkan

Var med och påverka

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen har möjlighet att lämna ett så kallat medborgarförslag.
Förslaget, som kan gälla all kommunal verksamhet, ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera enskilda personer. Organisationer och föreningar kan alltså inte lämna medborgarförslag.

Här finns mer information om hur medborgarförslag lämnas. Se menyn till vänster.

Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan initiera eller väcka ett ärende. Läs mer om motioner i vänstermenyn.

Flera sätt att påverka

I menyn till vänster hittar du mer information om påverkan. 

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies