Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Påverkan / Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan själv initiera ärenden i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Frågorna eller ärendena får gälla allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen ansvarar för, dock inte enskilda myndighetsärenden.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska uppges. OBS! Ifall nedanstående blankett inte används, måste det av medborgarförslaget framgå om du tillåter publicering av dina personuppgifter eller inte.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende och skrivas på en egen blankett.

application/pdf Medborgarforslag blankett (30 kB) ReadSpeaker docReader:

application/msword Medborgarforslag blankett (187 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Medborgarförslaget skickas till:
Eksjö kommun, Kommunkansliet, 575 80 EKSJÖ
eller lämnas till Eksjö kommuns Infocenter: Norra Storgatan 29 B, Eksjö (samma lokal som Eksjö turistbyrå).

Förslaget kan också överlämnas direkt till fullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträden.

 

I vänstermenyn kan du läsa om hur ett medborgarförslag behandlas.

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies