Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Påverkan / Motioner

Motioner

Genom en motion, ett skriftligt förslag, kan ledamot i fullmäktige initiera ett ärende.

En motion
– ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter

– får inte ta upp ämnen av olika slag

– väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när denne tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.         

Ordföranden ska ge fullmäktige tillfälle till kort förberedande överläggning, innan motionen remitteras för beredning.
En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att motionen väcktes.

 

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies