Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Vision

Vision för Eksjö kommun

Illustration: Förslag till symbol för visionen

Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den ska vara en ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av vår kommun. Visionen för Eksjö kommun antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2018.

”Alla är vi Eksjö kommun” utgör andemeningen i Eksjö kommuns vision. Med Eksjö kommun menas hela det geografiska område som kommunen omfattar, från öster till väster, stad och landsbygd.

Visionen anger att; ”Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.”

I visionen finns tre fokusområden framtagna:

  • den hållbara
  • den nära
  • den aktiva kommunen

Visionen tar inte sikte på något specifikt årtal, utan på vilket framtidsläge som önskas för Eksjö kommun. Visionen kommer istället att regelbundet ses över.

Ta del av visionen i sin helhet i nedanstående dokument.

application/pdf Vision för Eksjö kommun (431 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-05-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies