Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På den här sidan visas det senaste pressmeddelandet.
Äldre pressmeddelanden hittar du i vänstermenyn.

2014-09-10

Förslag till budget 2015-16 och verksamhetsplan 2017

Ett förslag till beslut om budget för 2015-2016, samt verksamhetsplan 2017 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 9 september.

Utrymmet för verksamhetens driftbudget har ökat med 20 miljoner kronor för 2015 jämfört med då kommunfullmäktige tog beslut om sektorsramar i oktober 2013 och förvaltningsram i juni 2014. Anledningen till det ökade utrymmet är en ny skatteprognos, beslut om lägre resultatkrav, ett nytt kostnadsutjämningssystem och en positiv befolkningsutveckling i kommunen.

Ledningsutskottet föreslår att det utökade utrymmet ska användas till att lägga realistiska budgetramar för verksamheterna. Bemanning inom äldreomsorgen, full behovstäckning inom förskolan och stöd till föreningar ska prioriteras. I förslaget till beslut avsätts nya utvecklingsmedel för utvecklingsprojekt i kommunen, samt medel för integrationsinsatser.

Regeringen, och även oppositionen, har aviserat att statsbidrag ska täcka särskilda satsningar på skolan. Beslut om dessa statsbidrag har ännu inte fattats varför ledningsutskottet har valt att vänta med beslut om satsningarna.

Med den budget som ledningsutskottet föreslår uppnås de mål som kommunfullmäktige ställt upp för god ekonomisk hushållning i Eksjö kommun.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet i ledningsutskottet och lade tillsammans med Miljöpartiet ett eget budgetförslag med förutsättning om ett regeringsskifte.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 7 oktober. Slutligt beslut gällande budgetförslaget för åren 2015-2016 kommer att fattas av kommunfullmäktige den 30 oktober.

För mer information:
Annelie Hägg, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0381-360 01, E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Stefan Elm, Kommundirektör
Tfn: 0381-360 02, E-post: stefan.elm@eksjo.se

Karin Höljfors, Ekonomichef
Tfn: 0381-365 33, E-post: karin.holjfors@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2014-09-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies