Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På den här sidan visas det senaste pressmeddelandet.
Äldre pressmeddelanden hittar du i vänstermenyn.

2016-09-13

Enkätundersökning hos semestervikarierna vid äldreomsorgen visar positiva resultat

Under sommaren har drygt 180 personer arbetat som semestervikarier inom äldreomsorgen vid Eksjö kommun. Semestervikarierna har bland annat arbetat vid äldreboendena Almgården, Marieberg, Solgården och Mogården, samt inom hemtjänsten. För att följa upp semestervikariernas intryck och upplevelse av sitt arbete har en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades till samtliga semestervikarier inom äldreomsorgen vid Eksjö kommun sommaren 2016 varav 49 procent har besvarat den.

- Vi tycker att det är viktigt att ta in semestervikariernas synpunkter, dels för att kunna utveckla vår ordinarie verksamhet, men även för att utveckla vårt bemötande och introduktionen av våra semestervikarier, berättar Helena Martinson, äldreomsorgschef vid Eksjö kommun.

Resultatet av enkäten visar att 60 procent har en mer positiv syn på äldreomsorgen efter sitt semestervikariat.

- Bland dem som menar att deras syn på äldreomsorgen inte har förändrats förklarar flera att de redan hade en positiv syn sedan tidigare, förklarar Helena.

Bland årets semestervikarier hade cirka 60 procent inte arbetat inom äldreomsorgen tidigare, och 96 procent av de som svarat på enkäten menar att deras helhetstryck av sin arbetsplats har varit bra eller mycket bra. Över 90 procent anser sig ha blivit bra bemötta av sina arbetskamrater.

- Det är väldigt glädjande att se att bland de som har svarat på enkäten ställer sig 84 procent positiva till att fortsätta att arbeta inom äldreomsorgen vid Eksjö kommun. Det tycker vi är mycket positivt, dels inför kommande semesterperioder, men framförallt för att vi behöver rekrytera fler som vill arbeta inom omsorgen, menar Helena.

För mer information, vänligen kontakta
Helena Martinson, äldreomsorgschef, Eksjö kommun
Telefon: 0381-360 20
E-post: Helena.Martinson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2016-09-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies