Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På den här sidan visas det senaste pressmeddelandet.
Äldre pressmeddelanden hittar du i vänstermenyn.

2015-08-31

Rondellerna längs riksväg 40

Längs riksväg 40 i Eksjö kommun finns ett antal rondeller, vars omvårdnad har diskuterats i bland annat media.

Ansvaret för riksväg 40 genom Eksjö kommun ligger hos Trafikverket. 2006 tecknade Eksjö kommun ett avtal med Trafikverket som innebar att kommunen åtog sig skötseln av mark längs vägen, inklusive rondellerna, mot att vi fick bidrag för detta. Eksjö kommuns enhet Skog och park har skött detta arbete med egen personal.

Reglerna för arbete längs väg har sedan avtalet skrevs skärpts på grund av att det utgör en säkerhetsrisk, och medarbetarna vid Skog och park har inte den utbildning som krävs för att utföra detta arbete. På grund av detta påbörjade Eksjö kommun våren 2015 en upphandling av skötseln av mark inklusive rondeller längs riksväg 40, och ett avtal har nu skrivits med företaget Transab. Detta innebär att arbetet från och med nu kommer att skötas av en utomstående entreprenör. Även om omgående åtgärder tas bör resultatet av detta arbete ses på lång sikt.

Om övriga planteringar i Eksjö kommun

Enheten Skog och park sköter alla parker, grönområden, lekplatser och stadsnära skogsområden runt om i kommunen. Det innebär att man har hand om all offentlig utsmyckning, bevattning, gräsklippning, rensning och röjning. Varje år får medborgare och besökare till Eksjö kommun uppleva många vackra planteringar, blomsterarrangemang och vackra parkområden, men i detta arbete måste också prioriteringar göras. Genom att gemensamt respektera och vårda vår utemiljö bidrar vi alla till ökad attraktivitet och trivsel.

För mer information:

Paul Hultberg, samhällsbyggnadschef
Tfn: 0381-360 10
E-post: paul.hultberg@eksjo.se

Elisabeth Jörgensen, stadsträdgårdsmästare
Tfn: 0381-361 75
E-post: elisabeth.jorgensen@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2015-08-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies