Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På den här sidan visas det senaste pressmeddelandet.
Äldre pressmeddelanden hittar du i vänstermenyn.

2014-10-21

Stor utbildningssatsning för medarbetarna inom hemsjukvården och äldreomsorgen

För sitt arbete med ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre har sociala sektorn vid Eksjö kommun under 2013 fått en prestationsersättning på 1,4 miljoner kronor. För att pengarna ska gå tillbaka till medarbetarna väljer man nu att satsa dem på omfattande utbildningssatsning.

Ett fokusområde för den sociala sektorn är en nationell satsning för att synliggöra och fokusera på det förebyggande arbetet, och på detta sätta öka kvaliteten i vård och omsorg om äldre.

Statsbidrag, i form av prestationsersättningar, har delats ut till de kommuner som har nått uppställda mål när det gäller; förebyggande vård, god vård vid demenssjukdom, god vård i livets slutskede, god läkemedelsbehandling för äldre, samt sammanhållen vård och omsorg. Eksjö kommun har för 2013 fått prestationsersättningar om 1,4 miljoner kronor, och sociala sektorn har nu valt att använda dem till en stor utbildningssatsning.

Utbildningssatsningen, som är tämligen unik, syftar till att både öka kvaliteten i omsorgen och stärka samarbetet i organisationen.

Under hösten har bland annat alla omvårdare inom hemsjukvården och äldreomsorgen, cirka 420 stycken, gått en utbildning i omvårdnad, och senare i höst kommer även en utbildning i läkemedelshantering att hållas för både omvårdare, sjuksköterskor och chefer vid hemsjukvården och äldreomsorgen.

Utbildningarna genomförs både i Eksjö, Ingatorp och Mariannelund.

Pengarna kommer även att användas till att utveckla demensvården, samt kommunens hemtagningsteam, och under 2015 planerar man en utbildning i palliativ vård.

För mer information:
Helena Martinson, Äldreomsorgschef
Tfn: 0381-360 20
E-post: helena.martinson@eksjo.se

Christina Bråkenhielm Persson, Enhetschef för hälso- och sjukvård
Tfn: 0381-367 47
E-post: christina.brakenhielm-persson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2014-10-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies