Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På denna sidan visas det senaste pressmeddelandet
Tidigare meddelanden hittar du i menyn till vänster.

Medarbetarundersökning hos Räddningstjänsten

2014-04-17

I oktober 2013 beslutade Eksjö kommun att genomföra en riktad medarbetarundersökning bland Räddningstjänstens medarbetare. Syftet med denna undersökning har varit att försöka fånga upp så många synpunkter som möjligt från medarbetarna, som sedan ska kunna användas som ett verktyg i Räddningstjänstens förbättringsarbete. Medarbetarundersökningen är nu genomförd, och en första sammanställning av de inkomna svaren har gjorts.

Svarsfrekvensen var 69 procent vilket innebär att 38 av Räddningstjänsten 55 medarbetare deltog i undersökningen. Resultatet är i sin helhet positivt, men det finns också områden där medarbetarna upplever brister och där verksamheten har en stor förbättringspotential.

Värdena är bra när det gäller samarbete, både inom och mellan grupperna och stationerna, samt när det gäller trivseln med arbetsuppgifter och den fysiska arbetsmiljön. Även de områden i undersökningen som handlade om förtroende och relationer indikerar bra resultat. De områden som visar på störst förbättringspotential är utveckling, ledning och styrning av verksamheten, samt förtroende för kommunen som arbetsgivare.

I början på maj kommer resultatet att presenteras i sin helhet för de anställda, och diskussioner hur man tillsammans kan arbeta vidare med de olika förbättringsområdena ska föras.

För mer information, vänligen kontakta:
Micael Carlsson, Räddningschef
Tfn: 0381-368 83
E-post: micael.carlsson@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2014-04-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies