Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På den här sidan visas det senaste pressmeddelandet.
Äldre pressmeddelanden hittar du i vänstermenyn.

Föreläsning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

2014-11-11

Forskning visar att kvinnor med funktionsnedsättning i högre grad är utsatta för våld jämfört med kvinnor generellt, men trots det finns det få jourer som är tillgängliga för kvinnor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Med syfte att öka kunskapen kring dessa frågor bjuder det Kommunala funktionshinderrådet i Eksjö kommun, tillsammans med Kvinnojouren i Eksjö och projektet EJA, En Jour för Alla, in till en föreläsning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och om vikten av en tillgänglig jour.

Föreläsningen, som hålls av projektet EJA, kommer att innehålla:
• Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i praktik och teori
• Statistik och kortfilmer
• Tillgänglighet på jouren
• Prova-på-övning (i mån av tid)
• Hur kan samarbetet och kunskapsutbytet genomföras framöver

Föreläsningen vänder sig till den som är aktiv/arbetar på en jour i Eksjö kommun, är medlem i en förening för personer med funktionsnedsättning eller arbetar med kvinnofrid i kommunen. Föreläsningen är avgiftsfri, men kräver anmälan. Antal platser är begränsat.

Om projektet EJA, En Jour för Alla

EJA är ett arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges Kvinno- och Tjejjourersriksförbund. Syftet med projektet är att synliggöra situationen for vålds-utsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Mer information finns på: www.kvinnojouren.se/krafttag-battre-stod-till-valdsutsatta-kvinnor-med-funktionsnedsattning

Datum: Tisdagen den 18 november
Tid: Kl. 14.00–15.00 ca
Lokal: Sammanträdesrum Garvaren, andra våningen i Eksjö kommuns förvaltningshus. Södra Kyrkogatan 4, Eksjö.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Ewertsson
Tfn: 0381-362 01
E-post: maria.ewertsson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2014-11-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies