Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande / Arkiv 2017 / Förändringar av begränsningarna av vattenanvändningen i Eksjö kommun

Förändringar av begränsningarna av vattenanvändningen i Eksjö kommun

2017-04-18

På grund av historiskt låga grundvattennivåer infördes den 1 december 2016 ett förbud gällande att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Som läget är nu är situationen mest akut i vattenuttagsområdena i Eksjö tätort, och ju längre österut man kommer i kommunen, desto högre är grundvattennivån. På grund av detta gäller förbudet om att använda det kommunala vattnet till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten från och med den 18 april 2017 endast i Eksjö tätort. 

Vänligen läs mer på www.eksjo.se/sparavatten 

Kontaktperson:
Torbjörn Johansson, VA-chef, Eksjö Energi AB
Telefon: 0381-19 20 51
E-post: torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se

Senast kontrollerad: 2017-04-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies