Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande / Arkiv 2017 / Förslag till budget 2018-2019 och verksamhetsplan 2020

Förslag till budget 2018-2019 och verksamhetsplan 2020

2017-09-13

Ett förslag till beslut om budget för 2018-2019, samt verksamhetsplan 2020 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 12 september.

Utrymmet för verksamhetens driftbudget har ökat med 10,8 miljoner kronor jämfört med då kommunfullmäktige tog beslut om förvaltningsram i juni 2017. Orsaken till det ökade utrymmet är fler invånare och uppdatering av variablerna i LSS-utjämningen.

2016 gjorde kommunen ett starkt resultat med ett överskott på 4,1 procent eller 39,1 miljoner kronor. Orsaken till överskottet var statsbidrag för framförallt flyktingverksamheten men också för stimulans av ökat bostadsbyggande.

Ledningsutskottet föreslår att på grund av det goda resultatet 2016 sänks resultatet till 1 procent 2018. Därefter budgeteras resultatet till 2 procent 2019-2020.

Den kommunala utdebiteringen föreslås vara oförändrad för åren 2018-2020 (22,26 kronor). Utrymmet för driftramen 2018 blir då 1 008 miljoner kronor, 2019 blir utrymmet 1 012 miljoner kronor och 2020 1 037 miljoner kronor.

Trots att utrymmet ökat från i juni ökar inte utrymmet 2018-2020 i den takt som kostnaderna ökar vilket ställer krav på effektiviseringar och ambitionssänkningar i verksamheten. Särskilt stor blir skillnaden mellan utrymme och behov för åren 2019-20.

Utgångspunkten i ledningsutskottets budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 3 oktober. Slutligt beslut gällande budgetförslaget för åren 2018-2020 kommer att fattas av kommunfullmäktige den19 oktober.

Kontaktpersoner
Annelie Hägg, Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Karin Höljfors, Ekonomichef
Telefon: 0381-365 33
E-post: karin.holjfors@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2017-09-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies