Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Säkerhet & Trygghet

Säkerhet & Trygghet

Bild på trygga händer

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Eksjö kommun

Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. I hela kommunen ska hållas ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljön.

Allt som händer runtomkring oss kan vi inte påverka, till exempel snöoväder, stormar eller elavbrott. Genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. De förebyggande åtgärderna kommunen genomför ska medverka till att olyckor och olycksrisker minskar.

Aktuellt

Nu finns det många vackra isar runt om i vår kommun. Ta med dig en kompis om du ska ut på isen, det är din bästa livförsäkring. Det finns också viktig utrustning du bör ta med dig:

  • Isdubbar
  • Ispik
  • Räddningslina
  • Flythjälp
  • Mobiltelefon

Läs mer på dinsäkerhet.se/issakerhet

Skydda dig eller någon du tycker om mot brand.

Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare. Men i var tionde bostad -400 000 hushåll - fungerar den inte. Den främsta orsaken är att brandvarnarna testas för sällan. Nätverket Aktiv mot brand har skapat en webplats www.skyddadigmotbrand.se där man enkelt kan ställa in gratis SMS-påminnelser om att testa sin brandvarnare. 

Senast kontrollerad: 2018-01-19.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies