Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Säkerhet & Trygghet

Säkerhet & Trygghet

Bild på trygga händer

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Eksjö kommun

Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. I hela kommunen ska hållas ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljön.

Allt som händer runtomkring oss kan vi inte påverka, till exempel snöoväder, stormar eller elavbrott. Genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. De förebyggande åtgärderna kommunen genomför ska medverka till att olyckor och olycksrisker minskar.

Aktuellt

Bild på gräsbrand. Foto Jörgen Franzén

Om gräsbrandrisk och råd vid eldning

Tänk på att elden kan sprida sig fort särskilt om det finns gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna.

Räddningstjänsten och miljöenheten får så här på våren en hel del frågor kring om man får elda trädgårdsavfall såsom löv, kvistar med mera.

Svaret på frågan beror lite på om det exempelvis råder eldningsförbud i området eller var du bor.

Råder eldningsförbud får du inte elda över huvud taget, oavsett om du bor i stan eller på landet.

SMHI gör beräkningar för gräsbrandsrisk som tar hänsyn till väderförutsättningarna och till om fjolårsgräs kan vara brännbart. Framför allt väger man in fuktigheten i gräsbädden och i luften.

Upplysning om brandrisk lämnas dagligen av SMHI.

Upplysning om eldningsförbud och regler för bränning lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

Läs fler råd om eldning och vilka bestämmelser som gäller.

 

Skydda dig eller någon du tycker om mot brand.

Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare. Men i var tionde bostad -400 000 hushåll - fungerar den inte. Den främsta orsaken är att brandvarnarna testas för sällan. Nätverket Aktiv mot brand har skapat en webplats www.skyddadigmotbrand.se där man enkelt kan ställa in gratis SMS-påminnelser om att testa sin brandvarnare. 

Senast kontrollerad: 2017-07-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies