Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Säkerhet & Trygghet / Krisberedskap / Din egen krisberedskap

Din egen krisberedskap - så klarar du dig

application/pdf Din säkerhet - broschyr (7 MB) ReadSpeaker docReader:

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Se filmen "Om krisen kommer" (filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Podcast - Om krisen kommer, lyssna och lär dig mer

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gjort radiosändningar via Internet, så kallade podcasts, där du får lära dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.
Läs mer och lyssna på dinsakerhet.se

Så här gör du om det blir el- eller värmeavbrott 

Se filmen som är utgiven av Energimyndigheten

Filmen ger dig tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

Hur du bäst klarar ett elavbrott

Information från Eksjö kommun och Civilförsvarsförbundet.

Värme
En bostad kyls snabbt ut och blir snart obehaglig att vistas i. Redan en temperatur på 15 grader kan kännas ruggig.

Nödrum
Förbered något rum i bostaden som ett nödrum. Ett maximalt bra nödrum ligger:

  • Mellan andra rum
  • Mot söder
  • I övervåningen

Tälta inomhus
Ta fram tältet, spänn upp det och fäst i stadiga föremål i rummet. Eller bygg en koja med hjälp av stolar, soffa och bord. Inuti tältet eller kojan hålls värmen kvar.

Lägg mattor på golven i kalla rum. Ha ordentligt på fötterna. Isolera fönstren - särskilt på natten - med gardiner, filtar m.m.

Kläder
Klä dig med flera olika lager kläder. Längst in mot kroppen och mellanlagret ska hålla kroppen varm. Det yttersta lagret kläder ska skydda mot blåst, regn och snö när du går utomhus. Natten klarar man om man sover i sovsäck.

Extra värme
Det är bra att kunna värma upp bostaden eller något rum i den på något annat sätt än med el när det blir strömavbrott.

För att få extra värme kan du

  • bränna stearinljus eller fotogenlampa med veke
  • använda fotogenkamin eller gasolvärmeapparat
  • varje människa avger värme som en 70 watts glödlampa

Koloxidfaran
Tänk på koloxidfaran. Vädra kort men rejält och ofta om du använder kok- och värmeapparater, som förbrukar mycket syre. En stearinljuslåga är en bra mätare på om det finns syre. Minskar lågan och blir den så småningom flämtande måste du genast vädra frisk luft.

Brandrisk
Se upp med ljus i fönstren!
Håll bränslen och öppna lågor åtskilda!
Förvara inte mer än tillåten mängd bränsle i bostaden.
Förvara bränsle i godkända kärl
Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Innan strömmen kommer tillbaka ska du stänga av alla elelement och andra större strömförbrukare. När strömmen återkommer slår du i mycket långsam takt på en apparat i taget.

I samband med elavbrottet kommer många att elda kraftigare och under längre period än normalt i kaminer, kakelugnar och öppna spisar, etcetera. Detta innebär en ökad risk för bränder till följd av överhettade skorstenar. Det finns även en risk att eldstäder som varit oanvända under lång tid nu börjar användas. Det är viktigt att tänka på att en eldstad som inte är sotad och kontrollerad enligt gällande frister inte får användas.

Kaminer
Om man använder lösa värmekällor som gasolkaminer och fotogenkaminer är det viktigt att förvissa sig om att dessa är lämpliga och godkända för inomhusbruk och att följa tillverkarens säkerhetsföreskrifter och instruktioner. Detta gäller även för gasol- och spritkök för matlagning.

Vatten
Du kan själv ordna dricksvatten om du inte får det utkört!
Använd sjövatten och vatten från friska brunnar, vattendrag och bäckar som du säkert vet att är fria från giftigt utsläpp.

Vatten renar du så här:

  • Sila bort småpartiklar genom t.ex. kaffefilter
  • Koka vattnet utan lock i minst tio minuter

Även i tanken på toaletten finns reservvatten - men glöm inte att rena det!

Mat
Vid ett längre elavbrott kan man laga mat på camping- och friluftskök.
Placera dem inte på spisen under köksfläkten - fettet i fläkten kan fatta eld.
Se upp för bränslespill.
Ha alltid en hink med vatten i närheten.
Engångsgrillar och kolgrillar får inte användas inomhus på grund av faran för koloxid och brand.

Reservelverk
Om man kopplar in reservelverk på fasta installationer, som inte är särskilt förberedda för detta, är det viktigt att detta sker på ett korrekt sätt. Detta får endast göras av behörig fackman. Tänk även på att det när som helst kan komma spänning på strömlös utrustning. Tänk på saker som kommer att starta när elförsörjningen kommer tillbaka. Kontrollera till exempel att spisplattor och dylika är avstänga

Information
Ha alltid en batteriradio tillgänglig för att få aktuell information om t.ex. när elen beräknas vara tillbaka eller andra viktiga meddelanden.

Du kan också hitta mer information från Civilförsvarsförbundet på hemsidan www.civil.se

Senast kontrollerad: 2016-05-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies