Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Tillsyn

Bild från tillsyn med räddningstjänsten.

Räddningstjänsten utför tillsyner enligt två olika lagar. Det är Lagen om skydd mot olyckor LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE.

Taxan för tillsyn och tillståndsgivning beslutas av kommunfullmäktige och gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare.

application/pdf Taxa tillsyn och tillstånd (9 kB) ReadSpeaker docReader:

Vid tillsynen kontrolleras bland annat så den skriftliga redogörelsen av brandskyddet följs.

 

Senast kontrollerad: 2017-01-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies