Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Äldreomsorg

Bild: Äldre dam med pelargon. Fotograf: mostphotos

För dig som är äldre och som behöver service, vård och omsorg, ska det finnas äldreomsorg av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs.

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån dina behov ge hjälp till självhjälp.

Så här söker du hjälp

Handläggarna inom sektorns biståndsenhet utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta dem för mer information och hjälp med ansökan.

Du når sociala sektorn via:

Infocenter
Telefon: 0381-36000
Fax: 0381-366 50   
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-03-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies