Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Äldreboende

För de flesta är det en trygghet att bo kvar hemma så länge som möjligt. När man börjar bli äldre och mindre rörlig kan det dock vara klokt att fundera över sitt boende och eventuellt börja planera för ett alternativ.

Om din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar kan du få hjälp med bostadsanpassning.

Via Eksjöbostäder förmedlar det kommunala bolaget sina lägenheter. Det är Eksjöbostäder som tillhandahåller kommunens seniorboenden. Ett seniorboende är ett hus med helt vanliga hyreslägenheter där alla hyresgäster är över 55 år.

Det finns också många olika alternativ till hjälp och stöd som gör det möjligt att bo kvar hemma, till exempel hemtjänst.

Om du har ett så stort omsorgsbehov att det inte kan tillgodoses hemma i din bostad kan du ansöka om särskilt boende.

Om kostnaden för ditt boende blir för stor kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Program våren 2017

Här är programmet för seniorernas träffpunkter och särskilda boenden samt information om väntjänst och anhörigstöd:

Bild: förstasidan på programmet för träffpunkter våren 2017

application/pdf Program träffpunkter och särskilda boenden, våren 2017 (3 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Program träffpunkter och särskilda boenden, våren 2017

Senast kontrollerad: 2017-01-09.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies