Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Allmän information

Information om äldreomsorg

Behov av hjälp
Om man upplever att man behöver hjälp och stöd i sitt boende eller om man upplever att man behöver särskilt boende kontaktar man en biståndshandläggare.

Stöd till anhöriga
Anhöriga är viktiga för människor som av någon anledning inte klarar sig på egen hand. I Eksjö kommun finns olika former av stöd för dig som hjälper en vän eller släkting.
Mer information om anhörigstöd 

Anhörigcafé
Anhörigcafé är en mötesplats där du kan träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Anhörigcafé drivs av Eksjö kommun i samarbete med Röda Korset och olika frivilligorganisationer och finns i Eksjö och Mariannelund
Mer information om Anhörigcafè

Frivillig resursperson
Våra frivilliga resurspersoner är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg. Frivilliga resurspersoner gör en insats för en medmänniska, antingen genom ett besök eller genom att vara med på våra träffpunkter eller andra aktiviteter som äldreomsorgen arrangerar.
Mer information om frivillig resurspersoner

Väntjänst
Behöver du hjälp i vardagen vid exempelvis läkarbesök, inköp eller promenader. Då finns väntjänstens frivilliga till för dig.
Mer information om väntjänst

Träffpunkter
Träffpunkterna ger möjligheter till sociala kontakter genom olika gemensamma aktiviteter. Varje Träffpunkt utformas och styrs utifrån besökarnas önskemål och behov och därför ser verksamheten på de Träffpunkterna olika ut. 
Mer information om Träffpunkter

Information om Demens
Minnesstörningar kan vara vanligt inte minst när man blir äldre. Det kan vara övergående men kan också vara första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan och ingår inte i ett normalt åldrande.
Mer information om Demens

Information via E-post
Eksjö kommun vill gärna nå ut med information, via e-post, till dig som är anhörig eller närstående till någon inom hemtjänsten, särskilt boende eller dagverksamheten Talgoxen, Träffpunkt Bobinen eller Träffpunkt Elvings.
Mer information om Information via E-piost

Hemtjänst
Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp. Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.
Mer information om hemtjänst

Hemsjukvård
Om man inte längre kan ta sig till sin läkare och vårdcentral på egen hand, eller med hjälp av andra, och samtidigt har ett vårdbehov av sjukvårdsinsatser som måste tillgodoses av legitimerad personal, kan man få hemsjukvård
Mer information om hemsjukvård

Trygghetslarm
Att ha tillgång till ett larm i hemmet skapar trygghet genom att du snabbt kan påkalla hjälp i akuta situationer.
Mer information om trygghetslarm 

Hjälpmedel
Om du bor i eget boende och du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få hjälp med hjälpmedel.
Mer information om hjälpmedel

Bostadsanpassning
Om du har drabbats av en skada eller sjukdom och din bostad behöver anpassas, kan du söka bostadsanpassningsbidrag.
Mer information om bostadsanpassning

Färdtjänst
Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du precis som på bussar, tåg, flyg och båt reser tillsammans med andra resenärer. Man ansöker om färdtjänst via Länstrafiken.
Mer information om färdtjänst

Särskilt boende
Särskilt boende är för dig som har ett så omfattande behov av vård och omsorg att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Eksjö kommun ansvarar för samtliga särskilda boenden i kommunen och de är  Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, samt Solgården i Ingatorp.
Mer information om särskilt boende

Vad kostar det?
Avgiften för insatserna grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får.
Mer information om avgifter 

Senast kontrollerad: 2017-08-09.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies