Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Avgifter inom äldreomsorgen

Avgifter inom äldreomsorgen

Avgiften för insatserna grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgifter för år 2018

  • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 044 kronor per månad.
  • Avgiften för trygghetslarm är högst 257 kronor per månad.
  • Vårdavgiften för korttidsvistelse är högst 68 kronor per dygn. Kostnader för måltider tillkommer.
  • Avgiften för samtliga måltider på ett äldreboende är 3 665 kronor per månad.
  • Avgiften för hemsänd mat är 74 kronor per måltid.

Minimibelopp

När avgiften beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov - ett så kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet är 5 136 kronor per person för ensamstående och 4 340 kronor per person för makar.

Om du har frågor om din avgift når du vår avgiftshandläggare via Infocenter
Telefon: 0381-360 00

Senast kontrollerad: 2018-01-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies