Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hemtjänst

Bild: ung kvinna hjälper äldre dam. Fotograf: Mostphotos

 

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionshinder behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp. Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Eksjö kommun tillhandahåller hemtjänst för den som har ett hjälpbehov, men som väljer att bo hemma. Det är en service som är aktiv hela dygnet. Till vänster under rubriken "Valfrihet inom hemtjänsten" får du veta mer om de LOV-företag som finns i Eksjö kommun. 

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som inte själv kan klara din personliga omvårdnad eller dina hushållssysslor kan ha rätt till hemtjänst, om du inte kan få hjälpen på annat sätt.

Hur ansöker man om hemtjänst?

Du själv eller din företrädare ansöker om hemtjänst hos handläggare inom sektorns biståndsenhet. Efter utredning beslutar handläggaren om du har rätt till hemtjänst. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Beslutet följs upp och omprövas vid ändrade förhållanden. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ges i samband med avslaget.

Har du fler frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 0381-360 00.

Senast kontrollerad: 2016-11-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies