Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hemtjänst

Bild: ung kvinna hjälper äldre dam. Fotograf: Mostphotos

 

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp. Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Eksjö kommun tillhandahåller hemtjänst för den som har ett hjälpbehov, men som väljer att bo hemma. Det är en service som är aktiv hela dygnet. Till vänster under rubriken "Valfrihet inom hemtjänsten" får du veta mer om de LOV-företag som finns i Eksjö kommun. 

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som inte själv kan klara din personliga omvårdnad eller dina hushållssysslor kan ha rätt till hemtjänst, om du inte kan få hjälpen på annat sätt.

Så här söker du hjälp

Handläggarna inom sektorns biståndsenhet utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta dem för mer information och hjälp med ansökan.

Du når sociala sektorn via:

Infocenter
Telefon: 0381-36000
Fax: 0381-366 50   
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-08-09.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies