Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hjälp och stöd

Här finns information om olika former av hjälp. Du hittar också information om äldreomsorgen i vår informationsbroschyr.

application/pdf Informationsbroschyr äldreomsorg 080407 (75 kB) ReadSpeaker docReader: Informationsbroschyr äldreomsorg 080407

 

Anhörigcafé

Röda Korset i samarbete med Eksjö kommun inbjuder till anhörigcafé för anhöriga som vårdar närstående i hemmet. Läs mer om anhörigcafé i Eksjö och Mariannelund.

Bostadsanpassning

Om du drabbas av skada eller sjukdom kan din bostad behöva anpassas. Du kan då ansöka om bidrag till bostadsanpassning. Kontakta handläggare för bidrag till bostadsanpassning.

Fixar-Albert

Fixar-Albert tjänsten tillhandahålls inte längre genom kommunen. Tjänster som gräsklippning, häckklippning, snöskottning, fönsterputsning, m.m. tillhandahålls numera av privata aktörer, och med skatteverkets regler om hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) betalar du bara halva arbetskostnaden.

Färdtjänst

Du som har varaktiga funktionshinder som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få möjlighet att resa med färdtjänst. För längre resa inom landet, se riksfärdtjänst.

Från och med 2014-02-01 är det Landstinget tillsammans med Länstrafiken som ansvarar för färdtjänsten i Jönköpings län.

Läs mer om färdtjänsten (Länstrafikens webbplats)

Förebyggande hembesök

Förebyggande hembesök erbjuds idag äkta makar, där någon av dem under året fyller 84 år. Syftet är att informera om anhörigstöd och annan hjälp som man kan få från kommunen.

Hemtjänst

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionshinder behöver stöd för att klara dig i ditt hem.
Läs mer om hemtjänst

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet. Bor du i eget boende får du hjälp av kommunens arbetsterapeut för att göra detta.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger dig tillfällig omsorg och vård på ett korttidsboende när ditt behov inte kan tillgodoses hemma i din bostad.

Ledsagarservice

För dig som har omfattande funktionshinder och har svårt att komma ut på fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter på egen hand.

Matdistribution

Matdistribution är en färdiglagad huvudmåltid som levereras direkt hem till dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga ditt huvudmål. Här hittar du matsedeln för äldreomsorgen i kommunen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ansöker du hos kommunens trafikenhet. Här finns mer information om parkeringstillstånd

Telefonservice

Telefonservice innebär att personal från ett äldreboende eller en hemtjänstgrupp ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra efter att allt står rätt till.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som snabbt behöver kunna påkalla hjälp i akuta situationer, till exempel om du har ramlat.

I menyn till vänster kan du bland annat läsa mer om hur du blir frivillig resursperson och om hur du söker hjälp.

Senast kontrollerad: 2016-11-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies