Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

I Eksjö kommun finns fyra särskilda boenden; Marieberg, Almgården och Mogården i Eksjö tätort, samt Solgården i Ingatorp. Eksjö kommun ansvarar för samtliga särskilda boenden.

De särskilda boendena består av egna lägenheter och rum i olika storlekar och på varje särskilt boende finns personal dygnet runt som tillgodoser de boendes behov av hjälp efter biståndshandläggares beslut. På alla särskilda boenden finns lokaler för gemensamma måltider och aktiviteter.

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas av handläggare hos biståndsenheten. Biståndshandläggare gör en bedömning om skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom till exempel bostadsanpassning eller insatser av hemtjänsten.

På särskilt boende har de boende egna hyreskontrakt och möblerar med egna möbler, vilket gör att ansökan om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten är möjlig. Måltider och omsorg betalas separat.

Det finns ingen möjlighet att välja eller söka till ett visst särskilt boende i kommunen, och det är alltid den som för tillfället har det största behovet enligt en helhetsprövning som anvisas plats i första hand.

application/pdf Boende för äldre i Eksjö kommun (774 kB) ReadSpeaker docReader:

Program våren 2017

Här är programmet för seniorernas träffpunkter och särskilda boenden samt information om väntjänst och anhörigstöd:

Bild: förstasidan på programmet för träffpunkter hösten 2017

application/pdf Program träffpunkter och särskilda boenden, hösten 2017 (2 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Program träffpunkter och särskilda boenden, hösten 2017

Senast kontrollerad: 2017-03-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies