Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Anhörigstöd

Bild: Framsida folder för anhörigstöd

Anhöriga är viktiga för människor som av någon anledning inte klarar sig på egen hand. I Eksjö kommun finns olika former av stöd för dig som vårdar eller hjälper en vän eller släkting.

Du är välkommen att kontakta vår anhörigsamordnare om du önskar mer information, vill ha råd och stöd, eller dela med dig av synpunkter och erfarenheter kring att vårda en anhörig hemma.

Handläggarna inom sektorns biståndsenhet utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta dem för mer information och hjälp med ansökan.

Anhörigsamordnare
Annette Eriksson
Telefon: 0381-362 53 

application/pdf Folder anhörigstöd (226 kB) ReadSpeaker docReader:

Eksjö kommuns nätverk för anhörigstöd

Anhörigsamordnare
Annette Eriksson

Chef elevhälsan
Anki Palm,   

Biståndshandläggare SoL
Anna Katrina Henrysson 

LSS-handläggare
Monica Henriksson

Enhetschef
Therese Petersson,

Enhetschef
Miriam Brolin 

Chef stöd och återhämtning
Marcus Nylander   

Sjuksköterska
Carolina Karlsson

Om du vill komma i kontakt med någon i nätverket, var vänlig ring:
Infocenter
0381-360 00

Bra länkar
Anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen 5 kap 10 §.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Svenskt Demenscentrum informerar om Mobilapp för anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg 

Senast kontrollerad: 2017-04-25.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies