Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Vill du vara med i en föräldragrupp/anhöriggrupp?

Bild: Mor och dotter delar en familjestund

Är du pappa, mamma eller annan anhörig till ett barn med särskilda behov/funktionsnedsättning?

Välkommen att vara med i en föräldragrupp!

Diagnos eller ålder på barnet har inte någon betydelse. Ibland kan det kännas skönt att få träffa andra i liknande situation. I gruppen kan du lyfta tankar kring vardagen. Vi pratar även om hur vi ska ta hand om oss själv för att orka och få fortsatt kraft. Gäster kan inbjudas vid önskemål från gruppen; LSS-handläggare, personal från försäkringskassan med flera.

I den här gruppen råder tystnadslöfte.

Ledare för gruppen bekostas av anhörigstödet i Eksjö kommun och är därför kostnadsfritt för deltagarna.

Fika till självkostnadspris.

Ledare för gruppen organiseras av Studieförbundet Vuxenskolan.

Tid och plats

Vi träffas vid sex tillfällen varannan vecka med start torsdagen den 22 februari 2018

Tid: klockan 18.00-20.00

Plats: Träffpunkt Elvings, Apoteksgränd 2

Anmälan

Välkommen med din anmälan till någon av oss:

Verksamhetsutvecklare sociala området Camilla Karlsson, 072-076 85 64
E-post: camilla.karlsson@sv.se

Anhörigsamordnare Annette Eriksson, 0381-362 53
E-post: annette.eriksson@eksjo.se

Det vore trevligt om du vill vara med!

Senast kontrollerad: 2018-02-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies