Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Eksjö kommuns väntjänst

Bild på flygblad med information om väntjänsten. Informationen finns även på webbsidan.

Behöver du hjälp i vardagen?

Vid exempelvis läkarbesök, inköp eller promenader. Då finns väntjänstens frivilliga till för dig!

Eksjö kommuns väntjänst ställer upp gratis, frånsett eventuell ersättning för omkostnader.

Vänligen notera att under perioden 18 december-8 januari 2018 håller Eksjö kommuns väntjänst stängt.

För mer information kontakta samordnarna för aktivitet och frivilligverksamheten:

Tisdagar: kl. 10.00-11.00
Rosita Jarl
Telefon: 0381-421 86

Torsdagar: kl. 10.00-11.00
Ingrid Carlsson-Wadell
Telefon: 0381-421 85

Vill du bli en frivillig resursperson?

 

Senast kontrollerad: 2017-12-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies